Source Translation
about om
add legg til
annotations notater
annotations toolbar verktøylinje for notater
application program
authentication godkjenning
author opphavsmann
authors opphavsmenn
bold fet
bottom nederst
button knapp
cache hurtigbuffer
cached hurtigbufret
cancel avbryt
change endre
change forandring
clear slett
clipboard utklippsboken
close button lukkeknapp
column kolonne
columns kolonner
columns kolonner
command komma ndo
config instilling
configuration innstilling
create lag
crop beskjær
current nåværende
custom selvvalgt
default standard
default applications standardprogrammer
delete slett
description beskrivelse
desktop skrivebord
device enhet
directories mapper
directory mappe
disable skru av
disabled skrudd av
dock dokk
download last ned
edge kant
edit rediger
elevate heve
enable skru på
enabled skrudd på
enter tast inn
error feil
executable kjørbar
extract pakk ut
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Skru av
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Låseskjerm
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Lås skjerm
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Blankett
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

rullefelt
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

minibilde
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

søppeldunk
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

frakoblet
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

ikke tilgjengelig
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

tilkoblet
5 months ago
Browse all glossary changes