Source Translation
failed mislyktes
fast menu hurtigmeny
file associations filtilknytninger
files filer
filter filtrer
floating svevende
floating point flytende desimaltall
font skrift
fork dele
Form Blankett
general generelt
hibernate dvale
hidden skjult
hide skjul
history historikk
host vert
icon symbol
icons symboler
idle inaktivitet
italic kursiv
item element
items elementer
label etikett
license lisens
link lenke
load last inn
location plassering
Lock screen Lås skjerm
Lockscreen Låseskjerm
LXQt sudo LXQt sudo
main toolbar hovedverktøylinje
margin marg
margins marger
memory hukommelse
mount last inn
mounted lastet inn
mouse mus
ms ms
natural naturlig
nice prioritering
nice value prioriteringsverdi
notification varsel
notifications varsler
notify gi varsel
Options Valg
outline omriss
panel panel
password passord
permissions tillatelser
pixels punkter
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Skru av
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Låseskjerm
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Lås skjerm
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

Blankett
6 days ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

rullefelt
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

minibilde
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

søppeldunk
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

frakoblet
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

ikke tilgjengelig
5 months ago
EinarMostad

Glossary added

LXQtNorwegian Bokmål

tilkoblet
5 months ago
Browse all glossary changes