Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 1.5% 0.6% Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 8.2% 0.0% 5.2% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.9% Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ScreenGrab
100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.8% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago None Committed changes LXQt/LXQt Config (Appearance) - Catalan
2 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
2 months ago Robert Antoni Buj Gelonch Translation changed LXQt/LXQt Config (Appearance) - Catalan
Per a intentarA fi de tenir un tema uniforme, seleccioni (si està disponible)eu un estil/ o tema similar en totes lesdel llistesat, o seleccionieu l'estil 'gtk2' de Qt (si està disponible)«gtk2» de Qt per a imitar els temes de GTK.

Asseguri's que estigui instal·lat 'xsettingsd' per a fer que les aplicacions GTK apliquin el tema a l'instanteu-vos que «xsettingsd» està instal·lat perquè ajudi a les aplicacions GTK aplicar temes sobre la marxa.
2 months ago Robert Antoni Buj Gelonch Committed changes LXQt/LXQt Config (Appearance) - Catalan
2 months ago Ori Ori Ori New translation LXQt/LXQt Config (Appearance) - Catalan
Per a intentar tenir un tema uniforme, seleccioni (si està disponible) un estil/tema similar en totes les llistes, o seleccioni l'estil 'gtk2' de Qt (si està disponible) per a imitar els temes de GTK.

Asseguri's que estigui instal·lat 'xsettingsd' per a fer que les aplicacions GTK apliquin el tema a l'instant.
2 months ago Ori Ori Ori New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
<h1>Format de data/hora personalitzat</h1>
<p>Un patró de data és una cadena de caràcters, on determinades cadenes de caràcters són substituïdes amb les dades de data i hora d'un calendari en ser formatades o usades per a generar dades per a un calendari en ser processades.</p>
<p>La taula de símbols de camps de data de baix conté els caràcters usats en patrons per a mostrar els formats apropiats per a una configuració regional donada, tals com «yyyy» per a l'any. Els caràcters es poden usar diverses vegades. Per exemple, si «y» s'usa per a l'any, «yy» pot resultar en «99», mentre que «yyyy» resultaria en «1999». Per a la majoria de camps numèrics, el nombre de caràcters especifica l'ample del camp. Per exemple, si «h» és l'hora, «h» pot resultar en «5», però «hh» resultaria en «05». Per a alguns caràcters, el seu número especifica si s'ha d'usar un format abreujat o complet, encara que poden tenir altres opcions, com es mostra a baix.</p>
<p>Dues cometes simples representen una cometa simple literal, tant dins com fora de cometes simples. El text entre cometes simples no s'interpreta de cap manera (tret que siguin dues cometes simples juntes). D'altra banda, totes les lletres del codi ASCII de la «a» a la «z» i de la «A» a la «Z» estan reservades com a caràcters sintàctics, i s'ha de posar entre cometes si es volen representar literalment. A més, alguns caràcters de puntuació del codi ASCII poden variar en el futur (p. ex., que «:» s'interpreti com a separador en hores i «/» com a separador de dates, i que se substitueixin per caràcters ajustats a la configuració regional en ser representats).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Codi</th><th>Significat</th></tr>
<tr><td>d</td><td>el dia com un número sense zero de farciment (1 a 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>el dia com un número amb zero de farciment (01 a 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>el nom abreujat del dia en la configuració regional (p. ex. 'Dll' a 'Dmg').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>el nom complet del dia en la configuració regional (p. ex. 'Dilluns' a 'Diumenge').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>el mes com un número sense zero de farciment (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>el mes com un número amb zero de farciment (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>el nom abreujat del mes en la configuració regional (p. ex. 'Gen' a 'Des').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>el nom complet del mes en la configuració regional (p. ex. 'Gener' a 'Desembre').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>l'any com un número de dos dígits (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>l'any com un número de quatre dígits</td></tr>
<tr><td>h</td><td>l'hora sense zero de farciment (0 a 23 o 1 a 12 en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>l'hora amb zero de farciment (00 a 23 o 01 a 12 en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>l'hora sense zero de farciment (0 a 23, fins i tot en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>l'hora amb zero de farciment (00 a 23, fins i tot en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>el minut sense zero de farciment (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>el minut amb zero de farciment (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td> el segon sense zero de farciment (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>el segon amb zero de farciment (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>els mil·lisegons sense zeros de farciment (0 a 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>els mil·lisegons amb zeros de farciment (000 a 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>o</i> A</td><td>usa el format AM/PM. <b>A/AP</b> se substituiran per "AM" o "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>o</i> a</td><td>usa el format am/*pm. <b>a/ap</b> se substituiran per "am" o "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>la zona horària (p. ex. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>el desfasament respecte UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>l'identificador de zona horària de la IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>la forma abreujada de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>el nom curt de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>el nom complet de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>el nom personalitzat de la zona horària. Pot canviar-ho en la pestanya «Zones horàries» de la finestra de configuració</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Qualsevol dels caràcters del patró que no estigui en els rangs ['a'..'z'] i ['A'..'Z'] es tracta com un text entre cometes. Per exemple, caràcters com ':', '.', ' ', '#' i '@' apareixen en el text resultant de l'hora fins i tot si no estan entre cometes simples. La cometa simple s'usa per canviar el significat especial de les lletres. Dues cometes simples seguides, tant dins com fora d'una seqüència entre cometes, representen una cometa simple «real».</li><li>L'interval mínim d'actualització és d'1 segon. Si s'usa «z» o «zzz», l'hora mostra els mil·lisegons, però no s'actualitza cada mil·lisegon (per a evitar problemes de rendiment).</li><ul>
5 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
5 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Sensors) - Catalan
5 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Sudo - Catalan
5 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Admin (Time) - Catalan
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year