Project Translated Words
LXQt
100.0%
100.0%
tsujan
100.0%
100.0%
Language code cs
Text direction Left to right
54 Plural: Default plural
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural equation (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
When User Action Detail Object
9 days ago None Resource update tsujan/FeatherPad - Czech
2 weeks ago None Committed changes tsujan/FeatherPad - Czech
2 weeks ago zen0bit Translation changed tsujan/FeatherPad - Czech
Licensce
2 weeks ago zen0bit Committed changes tsujan/FeatherPad - Czech
2 weeks ago zen0bit Resource update tsujan/FeatherPad - Czech
4 weeks ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
4 weeks ago None Committed changes LXQt/LXQt Admin (Time) - Czech
a month ago None Suggestion removed during cleanup LXQt/LXQt Admin (Time) - Czech
lxqt-čas-správcův-pomocník
a month ago zen0bit New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1> Vlastní syntaxe formátu data / času </ h1>
<p> Vzor dat je řetězec znaků, kde jsou specifické řetězce znaků nahrazeny daty a časovými údaji z kalendáře při formátování nebo při generování dat v kalendáři. </ p>
<p> Níže uvedenýá tabulka symbolů pole údajů obsahuje znaky použité ve vzorcích pro zobrazení vhodných formátů pro daný národní prostředí, například rrrr za rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, 'yy' může produkovat '99', zatímco 'yyyy' produkuje '1999'. U většiny číselných polí určuje počet znaků šířku pole. Například, jestliže h je hodina, 'h' může produkovat '5', ale 'hh' produkuje '05'. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p> Dvě samostatné uvozovky představují doslovnou jednoduchou citaci, ať už uvnitř, nebo mimo jednotlivé citace. Text v rámci jednotlivých uvozovek není interpretován žádným způsobem (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechnya písmena ASCII od a do z a A až Z vyhrazenya jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu prozměnit (např. ":" Se interpretují jako oddělovač času a "/" jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky citlivými na národního prostředí). <br /> < / p>
<table border = "1" šířka = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr> <th width = "20%"> Kód </ th> <th> Význam </ th> </ tr>
<td> d </ td> <td> den jako číslo bez přední nuly (1 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> dd </ td> <td> den jako číslo s počáteční nulaou (01 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> ddd </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného dne (např. 'Mon' to 'Sun'). </ td>
<tr> <td> dddd </ td> <td> dlouhý název lokalizovaného dne (např. 'pondělí' až 'neděle). </ td>
<tr> <td> M </ td> <td> měsíc jako číslo bez přední nuly (1-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MM </ td> <td> měsíc jako číslo s počáteční nulaou (01-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MMM </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného měsíce (např. 'Jan' až 'Dec'). </ td>
<tr> <td> MMMM </ td> <td> dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. 'Leden' až 'Prosinec'). </ td>
<td> yy </ td> <td> rok jako dvoumístné číslo (00-99) </ td> </ tr>
<yyyy </ td> <td> rok jako čtyřmístné číslo </ td> </ tr>
<td> h </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> hh </ td> <td> hodina s počáteční nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> H </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<hd> </ td> <td> hodina s počáteční nulaou (00 až 23, dokonce i s displejem AM / PM) </ td> </ tr>
<tr> <td> m </ td> <td> minuta bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> mm </ td> <td> minuta s počáteční nulaou (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> s </ td> <td> druhé bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> ss </ td> <td> druhá s počáteční nulaou (00 až 59) </ td> </ tr>
<td> </ td> <td> milisekundy bez předních nul (0 až 999) </ td> </ tr>
<td> zzz </ td> <td> milisekundy s předními nulami (000 až 999) </ td> </ tr>
<tr> <td> AP <i> nebo </ i> A </ td> <td> použijte zobrazení AM / PM. <b> A / AP </ b> bude nahrazeno buď "AM" nebo "PM". </ td> </
<tr> <td> ap <i> nebo </ i> a </ td> <td> použijte zobrazení am / pm. <b> a / ap </ b> bude nahrazen buď "am" nebo "pm". </ td> </
<tr> <td> t </ td> <td> časové pásmo (např. "CEST") </ td>
<tr> <td> T </ td> <td> offset z UTC </ td> </ tr>
<tr> <td> TT </ td> <td> časová zóna IANA id </ td> </ tr>
<tr> <td> TTT </ td> <td> zkratka časových pásem </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTT </ td> <td> krátký zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTT </ td> <td> dlouhý zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTTT </ td> <td> vlastní název časového pásma. Můžete změnit kartu "Časové pásma" konfiguračního okna </ td> </ tr> </ table>
<br /> <b> Poznámky: </ b> <ul> <li> Všechny znaky ve vzoru, které nejsou v rozmezí ['a' .. 'z'] a ['A' '] bude považovánoy za citovaný text. Například znaky jako ':', '.', '', '#' A '@' se objeví ve výsledném textu, i když nejsou zahrnuty do jednotlivých uvozovek. Jediná citace se používá k úniku dopisůypráv. Dvě jednoduché uvozovky v řadě, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují "skutečný" jediný citát. </ Li> <li> Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je z nebo zzz nakonfigurována, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale není aktualizován na milisekundách (vyhýbá se velkému výkonu). </ Li> <ul>
a month ago zen0bit New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1> Vlastní syntaxe formátu data / času </ h1>
<p> Vzor dat je řetězec znaků, kde jsou specifické řetězce znaků nahrazeny daty a časovými údaji z kalendáře při formátování nebo při generování dat v kalendáři. </ p>
<p> Níže uvedený tabulka symbolů pole údajů obsahuje znaky použité ve vzorcích pro zobrazení vhodných formátů pro daný národní prostředí, například rrrr za rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, 'yy' může produkovat '99', zatímco 'yyyy' produkuje '1999'. U většiny číselných polí určuje počet znaků šířku pole. Například, jestliže h je hodina, 'h' může produkovat '5', ale 'hh' produkuje '05'. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p> Dvě samostatné uvozovky představují doslovnou jednoduchou citaci, ať už uvnitř, nebo mimo jednotlivé citace. Text v rámci jednotlivých uvozovek není interpretován žádným způsobem (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechny písmena ASCII od a do z a A až Z vyhrazeny jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu proměnné (např. ":" Se interpretují jako oddělovač času a "/" jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky citlivými na národní prostředí). <br /> < / p>
<table border = "1" šířka = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr> <th width = "20%"> Kód </ th> <th> Význam </ th> </ tr>
<td> d </ td> <td> den jako číslo bez přední nuly (1 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> dd </ td> <td> den jako číslo s počáteční nula (01 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> ddd </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného dne (např. 'Mon' to 'Sun'). </ td>
<tr> <td> dddd </ td> <td> dlouhý název lokalizovaného dne (např. 'pondělí' až 'neděle). </ td>
<tr> <td> M </ td> <td> měsíc jako číslo bez přední nuly (1-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MM </ td> <td> měsíc jako číslo s počáteční nula (01-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MMM </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného měsíce (např. 'Jan' až 'Dec'). </ td>
<tr> <td> MMMM </ td> <td> dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. 'Leden' až 'Prosinec'). </ td>
<td> yy </ td> <td> rok jako dvoumístné číslo (00-99) </ td> </ tr>
<yyyy </ td> <td> rok jako čtyřmístné číslo </ td> </ tr>
<td> h </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> hh </ td> <td> hodina s počáteční nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> H </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<hd> </ td> <td> hodina s počáteční nula (00 až 23, dokonce i s displejem AM / PM) </ td> </ tr>
<tr> <td> m </ td> <td> minuta bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> mm </ td> <td> minuta s počáteční nula (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> s </ td> <td> druhé bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> ss </ td> <td> druhá s počáteční nula (00 až 59) </ td> </ tr>
<td> </ td> <td> milisekundy bez předních nul (0 až 999) </ td> </ tr>
<td> zzz </ td> <td> milisekundy s předními nulami (000 až 999) </ td> </ tr>
<tr> <td> AP <i> nebo </ i> A </ td> <td> použijte zobrazení AM / PM. <b> A / AP </ b> bude nahrazeno buď "AM" nebo "PM". </ td> </
<tr> <td> ap <i> nebo </ i> a </ td> <td> použijte zobrazení am / pm. <b> a / ap </ b> bude nahrazen buď "am" nebo "pm". </ td> </
<tr> <td> t </ td> <td> časové pásmo (např. "CEST") </ td>
<tr> <td> T </ td> <td> offset z UTC </ td> </ tr>
<tr> <td> TT </ td> <td> časová zóna IANA id </ td> </ tr>
<tr> <td> TTT </ td> <td> zkratka časových pásem </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTT </ td> <td> krátký zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTT </ td> <td> dlouhý zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTTT </ td> <td> vlastní název časového pásma. Můžete změnit kartu "Časové pásma" konfiguračního okna </ td> </ tr> </ table>
<br /> <b> Poznámky: </ b> <ul> <li> Všechny znaky ve vzoru, které nejsou v rozmezí ['a' .. 'z'] a ['A' '] bude považováno za citovaný text. Například znaky jako ':', '.', '', '#' A '@' se objeví ve výsledném textu, i když nejsou zahrnuty do jednotlivých uvozovek. Jediná citace se používá k úniku dopisů. Dvě jednoduché uvozovky v řadě, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují "skutečný" jediný citát. </ Li> <li> Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je z nebo zzz nakonfigurována, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale není aktualizován na milisekundách (vyhýbá se velkému výkonu). </ Li> <ul>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year

There are no glossaries defined for this language.