Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
FeatherNotes 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
FeatherPad 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Kvantum (Manager) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
Kvantum (Preview) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://github.com/tsujan
Translation license GPL-3.0+
Number of strings 21018
Number of words 104812
Number of characters 664963
Number of languages 28
Number of source strings 1082
Number of source words 5448
Number of source characters 34650
When User Action Detail Object
8 days ago None Committed changes tsujan/FeatherNotes - Czech
8 days ago None Committed changes tsujan/FeatherPad - Czech
8 days ago p-bo Translation approved tsujan/FeatherPad - Czech
&Ne všemu
8 days ago p-bo Translation approved tsujan/FeatherPad - Czech
&Storno
8 days ago p-bo Translation approved tsujan/FeatherPad - Czech
&Zahodit změny
8 days ago p-bo New translation tsujan/FeatherPad - Czech
Uživatelský slovník
8 days ago p-bo Translation approved tsujan/FeatherNotes - Czech
Za správných podmínek, jsou tři tečky jsou
nahrazeny výpustkou, dva spojovníky
pomlčkou, atd – zatímco uživatel píše.
8 days ago p-bo Translation approved tsujan/FeatherNotes - Czech
Automatické uzavírání závorek
8 days ago p-bo New translation tsujan/FeatherNotes - Czech
Nah&razovat některé znaky v průběhu psaní
8 days ago p-bo New translation tsujan/FeatherNotes - Czech
Za správných podmínek, jsou tři tečky jsou
nahrazeny výpustkou, dva spojovníky
pomlčkou, atd – zatímco uživatel píše.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year