Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words184
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% Translate
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Archiver
100.0% 100.0% 0.0% 6.1% 0.0% 1.4% Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 4.3% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Worldclock)
100.0% 100.0% 0.0% 7.4% 0.0% 1.9% Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 36.0% 0.0% 2.7% Translate
ScreenGrab
100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 3.7% 0.0% 2.2% Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.6% Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 5.5% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.9% Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 15.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-config
Repository branch master 4ec7290, 3 weeks ago
File masklxqt-config-appearance/translations/lxqt-config-appearance_*.ts
Translation file lxqt-config-appearance/translations/lxqt-config-appearance_nb_NO.ts
When User Action Detail Object
9 months ago Einar Mostad Committed changes LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
9 months ago Einar Mostad Translation completed LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
9 months ago Einar Mostad New translation LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
For å oppnå likhet mellom temaene, velg enten lignende stil/tema (hvis tilgjengelig) på tvers av listene eller velg 'gtk2' Qt stil (hvis tilgjengelige) for å herme GTK temaer.

Pass på at 'xsettingsd' er installert for å hjelpe GTK-programmer å bruke temaer der og da.
9 months ago None Resource update LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
9 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
9 months ago Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
Subpixksel antialiasing:
9 months ago Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
Autohint
9 months ago Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
Medium
10 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
10 months ago Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Config (Appearance) - Norwegian Bokmål
<p>'%1' hasr beenlitt overwrittenskrevet.</p><p>YoDu ckan find a copy of your old settne en kopi av dine gamle innstillingser in '%2'</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 51 184
Translated 100.0% 51 184
Needs editing 0.0% 0
Failing check 3.9% 2

Last activity

Last change Dec. 18, 2018, 10:36 a.m.
Last author Einar Mostad

Activity in last 30 days

Activity in last year