Translation status

Strings7
100.0% Translate
Words32
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt Config (Cursor) 100.0% 100.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
LXQt About 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf 100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 5.3% Translate
LXQt Admin (Time) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% Translate
LXQt Config (Appearance) 100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Input) 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 1.0% Translate
LXQt Admin (User) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LibLXQt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Archiver 100.0% 100.0% 0.0% 6.0% 0.0% 1.3% Translate
LXImage-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 4.1% 0.0% 3.3% Translate
LXQt Config 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% Translate
LXQt Notification Daemon 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu) 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
QTermWidget 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Worldclock) 100.0% 100.0% 0.0% 7.3% 0.0% 1.8% Translate
LXQt Sudo 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
ObConf-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat) 100.0% 100.0% 0.0% 36.0% 0.0% 2.7% Translate
ScreenGrab 100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Powermanagement (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PAVUControl-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
LXQt Runner 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
PCManFM-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% Translate
LXQt Session (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS 100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 5.5% Translate
QTerminal 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.8% Translate
LXQt Config (Locale) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator) 100.0% 100.0% 0.0% 15.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors) 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-config
Repository branch master 59ebc46, 11 days ago
Filemasklxqt-config-brightness/translations/lxqt-config-brightness_*.ts
Translation file lxqt-config-brightness/translations/lxqt-config-brightness_nb_NO.ts
When User Action Detail Object
3 weeks ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
Høyreklikk for å stille om
3 weeks ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
<b>Nivå:</b>
3 weeks ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
Bekreftelse kreves. Er innstillingene riktige?
3 weeks ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
Lysstyrkeinnstillinger forandret
3 weeks ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
Krev bekreftelse etter at innstillinger forandres
3 weeks ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
<html><head/><body><p><span style=" font-weight:600;">Bakgrunnsbelysnings- og lysstyrkeinnstillinger:</span></p><p>Bruk piltastene for å endre innstillinger.</p></body></html>
3 weeks ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
Lysstyrkeinnstillinger
11 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
11 months ago EinarMostad Translation changed LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
<b>OutputNivå:</b>
11 months ago EinarMostad Translation changed LXQt/LXQt Config (Brightness) - Norwegian Bokmål
Right cHøyreklickk to resetfor å stille om
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 7 32
Translated 100.0% 7 32
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 28, 2019, 2:29 p.m.
Last author Einar Mostad

Activity in last 30 days

Activity in last year