Translation status

Strings22
100.0% Translate
Words86
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 35.3% 0.0% Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.6% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS
99.7% 99.9% 0.3% 1.8% 0.0% 5.2% Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Worldclock)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-notificationd
Repository branch master 121e628, a month ago
File maskconfig/translations/lxqt-config-notificationd_*.ts
Translation file config/translations/lxqt-config-notificationd_sk_SK.ts
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
Pokročilé nastavenia
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
Základné nastavenia
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
Oznámenie na ploche
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
Toto je skúšobné oznámenie.
Všetky oznámenia sa teraz budú objavovať tu na LXQt.
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
Skúšobné oznámenie
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
<b>Varovanie:</b> Je spustená ďalšia služba oznamovania (od tretej strany) (%1).
Toto nastavenie na ňu nemá žiaden vplyv!
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
<b>Varovanie:</b> Není spustená žiadna služba oznamovania.
Použije se náhrada.
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
Pozície na obrazovke
3 months ago Paolo Vigoroso New translation LXQt/LXQt Notification Daemon (Config) - Slovak (sk_SK)
Základné nastavenia
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 22 86
Translated 100.0% 22 86
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 27, 2019, 11:48 a.m.
Last author Paolo Vigoroso

Activity in last 30 days

Activity in last year