Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic
98.1% 16.3% 0.0% 0 0 Translate
Catalan
98.1% 16.3% 0.0% 4 0 Translate
Chinese (Simplified)
98.1% 16.3% 0.0% 3 0 Translate
Czech
98.1% 16.3% 0.0% 0 0 Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
98.1% 16.3% 0.0% 3 0 Translate
Galician
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German
98.1% 16.3% 0.0% 0 12 Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
Hebrew
98.1% 16.3% 0.0% 0 0 Translate
Hungarian
98.1% 16.3% 0.0% 3 0 Translate
Indonesian
98.1% 16.3% 0.0% 3 0 Translate
Italian
96.3% 16.1% 0.0% 3 0 Translate
Japanese
98.1% 16.3% 0.0% 5 0 Translate
Lithuanian
100.0% 100.0% 0.0% 2 0 Translate
Norwegian Bokmål
100.0% 100.0% 0.0% 5 0 Translate
Polish
98.1% 16.3% 0.0% 4 0 Translate
Portuguese
98.1% 16.3% 0.0% 0 0 Translate
Russian
98.1% 16.3% 0.0% 3 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Turkish
98.1% 16.3% 0.0% 2 0 Translate
Ukrainian
98.1% 16.3% 0.0% 1 0 Translate
Welsh
98.1% 16.3% 0.0% 44 0 Translate

- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master c6f910fd
Number of strings 1296
Number of words 17472
Number of languages 24
Number of source strings 54
Number of source words 728
When User Action Detail Object
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Lockal timezdssone
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
OthAndrer
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
CouLantryd
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
CKommentar
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Namevn
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Time zdssone
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
WoVerld Censklockkens Ttime Zdsssonesr
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
<h1>Custom Date/Time Format SEgendefinert dato og tidssyntaxks</h1>
<p>A date Et datomønster er en rekke bokstaver med spattern is a string of cesielle bokstaver som byttes ut med dato og tid fra en kalender når det formateres eller som brukes til å generere data for en kalender når den beharactersndles.</p>
<p>I tabellen under ser man hvilke tegn som brukes i hvilke mønstre for å vise formater som passer for et gitt sted
, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as
sånn som yyyy for theå vise året med fire tall. Samme tegn kan brukes flere ganger. F.eks. når year. Characters may be used multiple times. For example viser året, if y is used for the year, 'viser yy' might produce '99', whereas ' året med to tall og yyyy' året med fire tall. For de fleste tall er antallet tegn det samme som bredden produces '1999'å resultatet man får ut. For most numerical fields.eks. er h timen med ett tall, tmens he numh er timen vist med to tall. For noen tegn viser antallet tegn om en fullstendig eller forkortet form ber of rukes.</p>
<p>To enkle anførselstegn betyr enkelt anførselstegn, enten på innsiden eller på utsiden av andre enkle anførselsestegn. Tekst på innsiden av enkle anførselstegn blir ikke tolket på noen annen måte (med unntak av når det er to enkle anførselstegn ved siden av hverandre). Ellers er alle bokstaver reservert til å representere dato og tid og krever anførselstegn hvis de skal tolkes som vanlige bokstaver. I tillegg kan visse tegnsettingstegn komme til å bli variabler i framtiden. (For eksempel kan kolon komme til å bli tolket som tidsskilletegn og skråstrek som datoskilletegn og byttet ut med tegn som mat
characterser innstillingen for tidssone og specifies the field widthråk. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes
). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">CodeTegn</th><th>MeaBetydning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zeroDag i måneden uten null foran (1 toil 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zeroDag i måneden med null foran (01 toil 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreForkortet naviated localized day namen på ukedag (ef.geks. 'Mon' to 'Sun'man).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day nameFullstendig navn på ukedag (ef.geks. 'Monday' to 'Sunday'mandag).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zeroMånedens nummer uten null foran (1- til 12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zeroMånedens nummer med null foran (01- til 12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreForkortet naviated localized month namen på måneden (eF.geks. 'Jan' to 'Dec'jan).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month namefullstendig navn på måneden (eF.geks. 'January' to 'December'januar).</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the År uttryear as two digit numberkt som to tall (00- til 99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>tÅr uttrykt som fire tall</td></tr>
<tr><td>
he year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero
</td><td>Timen uten null foran (0 toil 23 oeller 1 toil 12 ifhvis AM/PM diser playå)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zeroTimen med null foran (00 toil 23 oeller 01 toil 12 ifhvis AM/PM diser playå)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zeroTimen uten null foran i 24-timers format (0 toil 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zeroTimen med null foran i 24-timers format (00 toil 23, even with A)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>
M/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero
inuttet uten null foran (0 toil 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zeroMinuttet med null foran (00 toil 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zeroSekundet uten null foran (0 toil 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zeroSekundet med null foran (00 toil 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>the milliseconds without leading zeroesMillisekundet uten null foran (0 toil 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>the milliseconds with leading zeroesMillisekundet med null foran (000 toil 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>useBruk AM/PM displaymed store bokstaver. <b>A/AP</b> will be replaced by eitherttes ut med "AM" oeller "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>useBruk am/pm dismed små bokstaver. <b>a/aplay. <</b>a/ap</b> will be replaced by eitherttes ut med "am" oeller "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezoneTidssonen (ef.geks. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset fromForskjellen fra UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezoneTidssonens IANA -id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviationTidssonens forkortelse</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short disForkortet navn play nameå tidssonen</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long disLangt navn play nameå tidssonen</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom nameTidssonens egendefinerte navn. You can change it theDu kan forandre det i 'Time zonesdssoner' -fanen i konfigurasjonsvinduet.</td></tr></tab of the configuration window</td></tr></tale>
<
ble>
r /><br /><>Notes:</b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the <ul><li>Ingen andre tegn vil tolkes om. For eksempattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instanceel vil tegn som komma, characters like ':'punktum, '.'kolon, ' ', '#' and '@' will afirkant og alfakrøll dukke oppear in t i klokkens tekst som seg selv, akkurat som om de he resulting time text adde blitt skreven tt med enkle anførselstegn rundt. Enkle anførselstegn brukes til å "escape" et tegn. To enkle anførselstegn etter hey are not enclosed within single quotesverandre, enten på innsiden eller utsiden av anførselstegn, representeter et ekte anførselstegn i klokkens tekst. The single quote is used to 'esca</li><li>Minste ope' letterspdateringsintervall er ett sekund. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interHval is 1 second. Ifis z oeller zzz is configured time is sblir brukt millisekunder vist, men klokken blir likevel ikke oppdatert hown witvert millisekund for å h the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit)indre at klokken stjeler all datakraften fra maskinen.</li><ul>
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
WoVerld Censklockkens Ttime Zdssonesr
yesterday Einar Mostad Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
ISkriv inn navn put customå time zdssone name
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year