Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) db7920b6
zoli111 authored 5 days ago
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_bg.ts
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Bulgarian

Committed changes 3 months ago
Показване на номера на седмицата
4 months ago
None

New string to translate

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Bulgarian

New string to translate 5 months ago
None

Resource update

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Bulgarian

Resource update 5 months ago
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Bulgarian

Committed changes 8 months ago
<h1>Персонализиран формат за дата / час </h1>
<p>Шаблон за дата е низ от символи, в който конкретни низове от знаци се заменят с данни за дата и час от календара при форматиране се използват за генериране на данни за календар при разбор.</p>
<p> Таблицата със символи за датата по-долу съдържа символите, използвани в шаблоните, за да се покажат подходящите формати за даден локал, например yyyy за годината. Символите могат да се използват няколко пъти. Например, ако y се използва за годината, „yy“ може да произведе „99“, докато „yyyy“ произвежда „1999“. За повечето числови полета броят на знаците определя ширината на полето. Например, ако h е часът, „h“ може да произведе „5“, но „hh“ произвежда „05“. За някои символи броят указва дали да се използва съкратена или пълна форма, но може да има и други възможности, както е посочено по-долу. </p>
<p> Две единични кавички представляват буквален единичен цитат, както вътре, така и извън единични кавички. Текстът в единични кавички не се тълкува по никакъв начин (с изключение на две съседни единични кавички). В противен случай всички ASCII букви от a до z и от A до Z са запазени като синтактични знаци и изискват цитиране, ако те представляват символи с литерали. Освен това някои ASCII знаци за препинателни знаци могат да станат променливи в бъдеще (напр. ":" Да се интерпретират като разделител на време и "/" като разделител на дати и да се заменят със съответните символи, чувствителни към локали). <br /> < / P>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr> <th width = "20%"> Код </th> <th> Значение </th> </tr>
<tr><td>d</td> <td> денят като номер без водеща нула (1 до 31) </td> </tr>
<tr><td>dd</td> <td> денят като номер с водеща нула (01 до 31) </td> </tr>
<tr><td>ddd</td> <td> съкратеното име на локализирания ден (напр. "пн" до "нед"). </td> </tr>
<tr><td>dddd</td> <td> името на дългия локализиран ден (напр. "понеделник" до "неделя"). </td> </tr>
<tr><td>M</td> <td> месецът като число без водеща нула (1-12) </td> </tr>
<tr><td>MM</td> <td> месецът като число с водеща нула (01-12) </td> </tr>
<tr><td>MMM</td> <td> съкратеното локализирано име на месеца (напр. "Яну" до "Дек"). </td></tr>
<tr><tdMMMM</td> <td> името на дългия локализиран месец (напр. "Януари" до "Декември"). </td> </tr>
<tr><td>yy</td> <td> година като двуцифрено число (00-99) </td> </tr>
<tr><td>yyyy</td> <td> годината като четирицифрено число </td> </tr>
<tr><td>h</td> <td> часа без водеща нула (0 до 23 или от 1 до 12, ако AM / PM дисплей) </td> </tr>
<tr><td>hh</td> <td> часът с водеща нула (00 до 23 или от 01 до 12, ако AM / PM дисплей) </td> </tr>
<tr><td>H</td> <td> часа без водеща нула (0 до 23, дори с показване на AM / PM) </td> </tr>
<tr><td>HH</td> <td> часът с водеща нула (00 до 23, дори с показване на AM / PM) </td> </tr>
<tr><td>m</td> <td> минутата без водеща нула (0 до 59) </td> </ tr
<tr><td>mm</td> <td> минутата с водеща нула (00 до 59) </td> </tr>
<tr><td>s</td> <td> секунда без водеща нула (0 до 59) </td> </tr>
<tr><td>ss</td> <td> секунда с водеща нула (00 до 59) </td> </tr>
<tr><td>z</td> <td> милисекунди без водещи нули (0 до 999) </td> </tr>
<tr><td>zzz</td> <td> милисекунди с водещи нули (000 до 999) </td> </tr>
<tr> <td> AP <i> или </i> A </td> <td> използват дисплея AM / PM. <b> A / AP </b> ще бъде заменен с „AM“ или „PM“. </td> </tr>
<tr> <td> ap <i> или </i> a </td> <td> използват дисплея am / pm. <b> a / ap </b> ще бъде заменен от "am" или "pm". </td> </tr>
<tr><td>t</td> <td> часовата зона (напр. "CEST") </td> </tr>
<tr><td>T</td> <td> отместването от UTC </td> </tr>
<tr><td>TT</td> <td> часовата зона IANA ид </td> </tr>
<tr><td>TTT</td> <td> съкращението на часовата зона </td> </tr>
<tr><td>TTTT</td> <td> краткото име на часовата зона </td> </tr>
<tr><td>TTTTT</td> <td> дългото име на часовата зона </td> </tr>
<tr><td>TTTTTT</td> <td> персонализирано име на часовата зона. Можете да го промените в раздела "Часови зони" на прозореца за конфигурация </td> </tr> </table>
<br /> <b> Бележки: </b> <ul> <li> Всички символи в шаблона, които не са в диапазоните на ['a' .. 'z'] и ['A' .. 'Z '] ще се третира като цитиран текст. Например символи като ":", ".", "", "#" И "@" ще се появят в съответния времеви текст, дори и да не са затворени в единични кавички. Единичните
кавички се използва за „избягване“ на буквите. Две единични кавички в един ред, независимо дали са вътре или извън цитираната последователност, представляват "реална" единична кавичка. </li> <li> Минималният интервал на обновяване е 1 секунда. Ако z или zzz е конфигурирано, времето се показва с фракция милисекунди, но не се актуализира на база милисекунди (избягване на голям удар на производителността). </li> <ul>
9 months ago
Pad ден с нула
9 months ago
IANA ИД
9 months ago
IANA id
9 months ago
Pad &час с нула
9 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 732 5,297
Translated 100% 55 732 5,297
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 1 609 4,498

Last activity

Last change Oct. 29, 2019, 7:25 p.m.
Last author Viliqn Iordanov

Activity in last 30 days

Activity in last year