Translation status

Strings55
98.2% Translate
Words732
99.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf 100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% Translate
LibFM-Qt 94.8% 96.0% 2.4% 1.0% 0.0% 2.4% Translate
LXImage-Qt 93.5% 90.5% 0.0% 3.3% 0.0% 4.1% Translate
LibLXQt 93.3% 84.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Admin (User) 100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Admin (Time) 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% Translate
LXQt Config (Cursor) 84.6% 87.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance) 100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config) 91.2% 74.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% Translate
LXQt Config (Monitor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon 80.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent) 87.5% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Runner 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Sudo 95.2% 92.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PAVUControl-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 2.2% Translate
ObConf-Qt 99.3% 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PCManFM-Qt 91.0% 89.9% 0.3% 1.4% 1.4% 0.5% Translate
QTermWidget 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QTerminal 95.1% 92.5% 0.0% 0.6% 0.0% 1.8% Translate
LXQt Powermanagement 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel 98.7% 97.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer) 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu) 78.6% 79.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) 83.3% 61.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors) 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar) 89.6% 84.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume) 95.2% 90.6% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat) 100.0% 100.0% 0.0% 36.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Input) 79.7% 87.1% 0.0% 1.7% 0.0% 3.4% Translate
QPS 100.0% 100.0% 0.0% 8.2% 0.0% 5.8% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ScreenGrab 97.9% 91.1% 0.0% 2.9% 0.0% 2.1% Translate
LXQt Archiver 97.3% 98.5% 0.0% 8.7% 0.0% 1.3% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit mainmenu: Clear search edit on hide, rather than on show. 0977d455
John Lindgren authored a month ago
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_ca.ts
When User Action Detail Object
4 months ago None New string to translate LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
4 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
8 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
8 months ago Ori New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
<h1>Format de data/hora personalitzat</h1>
<p>Un patró de data és una cadena de caràcters, on determinades cadenes de caràcters són substituïdes amb les dades de data i hora d'un calendari en ser formatades o usades per a generar dades per a un calendari en ser processades.</p>
<p>La taula de símbols de camps de data de baix conté els caràcters usats en patrons per a mostrar els formats apropiats per a una configuració regional donada, tals com «yyyy» per a l'any. Els caràcters es poden usar diverses vegades. Per exemple, si «y» s'usa per a l'any, «yy» pot resultar en «99», mentre que «yyyy» resultaria en «1999». Per a la majoria de camps numèrics, el nombre de caràcters especifica l'ample del camp. Per exemple, si «h» és l'hora, «h» pot resultar en «5», però «hh» resultaria en «05». Per a alguns caràcters, el seu número especifica si s'ha d'usar un format abreujat o complet, encara que poden tenir altres opcions, com es mostra a baix.</p>
<p>Dues cometes simples representen una cometa simple literal, tant dins com fora de cometes simples. El text entre cometes simples no s'interpreta de cap manera (tret que siguin dues cometes simples juntes). D'altra banda, totes les lletres del codi ASCII de la «a» a la «z» i de la «A» a la «Z» estan reservades com a caràcters sintàctics, i s'ha de posar entre cometes si es volen representar literalment. A més, alguns caràcters de puntuació del codi ASCII poden variar en el futur (p. ex., que «:» s'interpreti com a separador en hores i «/» com a separador de dates, i que se substitueixin per caràcters ajustats a la configuració regional en ser representats).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Codi</th><th>Significat</th></tr>
<tr><td>d</td><td>el dia com un número sense zero de farciment (1 a 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>el dia com un número amb zero de farciment (01 a 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>el nom abreujat del dia en la configuració regional (p. ex. 'Dll' a 'Dmg').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>el nom complet del dia en la configuració regional (p. ex. 'Dilluns' a 'Diumenge').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>el mes com un número sense zero de farciment (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>el mes com un número amb zero de farciment (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>el nom abreujat del mes en la configuració regional (p. ex. 'Gen' a 'Des').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>el nom complet del mes en la configuració regional (p. ex. 'Gener' a 'Desembre').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>l'any com un número de dos dígits (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>l'any com un número de quatre dígits</td></tr>
<tr><td>h</td><td>l'hora sense zero de farciment (0 a 23 o 1 a 12 en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>l'hora amb zero de farciment (00 a 23 o 01 a 12 en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>l'hora sense zero de farciment (0 a 23, fins i tot en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>l'hora amb zero de farciment (00 a 23, fins i tot en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>el minut sense zero de farciment (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>el minut amb zero de farciment (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td> el segon sense zero de farciment (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>el segon amb zero de farciment (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>els mil·lisegons sense zeros de farciment (0 a 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>els mil·lisegons amb zeros de farciment (000 a 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>o</i> A</td><td>usa el format AM/PM. <b>A/AP</b> se substituiran per "AM" o "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>o</i> a</td><td>usa el format am/*pm. <b>a/ap</b> se substituiran per "am" o "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>la zona horària (p. ex. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>el desfasament respecte UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>l'identificador de zona horària de la IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>la forma abreujada de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>el nom curt de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>el nom complet de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>el nom personalitzat de la zona horària. Pot canviar-ho en la pestanya «Zones horàries» de la finestra de configuració</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Qualsevol dels caràcters del patró que no estigui en els rangs ['a'..'z'] i ['A'..'Z'] es tracta com un text entre cometes. Per exemple, caràcters com ':', '.', ' ', '#' i '@' apareixen en el text resultant de l'hora fins i tot si no estan entre cometes simples. La cometa simple s'usa per canviar el significat especial de les lletres. Dues cometes simples seguides, tant dins com fora d'una seqüència entre cometes, representen una cometa simple «real».</li><li>L'interval mínim d'actualització és d'1 segon. Si s'usa «z» o «zzz», l'hora mostra els mil·lisegons, però no s'actualitza cada mil·lisegon (per a evitar problemes de rendiment).</li><ul>
12 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
a year ago rbuj New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
Configuració del format manual del rellotge mundial
a year ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
a year ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
a year ago rbuj Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
Gi&ra automàticament quan el plafótauler sigui vertical
a year ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 732 5297
Translated 98.2% 54 729 5280
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 7.3% 4 12 162

Last activity

Last change May 16, 2019, 9:13 a.m.
Last author Ori Ori Ori

Activity in last 30 days

Activity in last year