Translation status

Strings54
100.0% Translate
Words729
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.7% Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 2.2% Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 1.5% 0.6% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.9% Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 36.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Archiver
100.0% 100.0% 0.0% 8.1% 0.0% 1.4% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ScreenGrab
100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 8.2% 0.0% 5.2% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master a049f046, 11 days ago
File maskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_ca.ts
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
3 months ago Ori Ori Ori New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
<h1>Format de data/hora personalitzat</h1>
<p>Un patró de data és una cadena de caràcters, on determinades cadenes de caràcters són substituïdes amb les dades de data i hora d'un calendari en ser formatades o usades per a generar dades per a un calendari en ser processades.</p>
<p>La taula de símbols de camps de data de baix conté els caràcters usats en patrons per a mostrar els formats apropiats per a una configuració regional donada, tals com «yyyy» per a l'any. Els caràcters es poden usar diverses vegades. Per exemple, si «y» s'usa per a l'any, «yy» pot resultar en «99», mentre que «yyyy» resultaria en «1999». Per a la majoria de camps numèrics, el nombre de caràcters especifica l'ample del camp. Per exemple, si «h» és l'hora, «h» pot resultar en «5», però «hh» resultaria en «05». Per a alguns caràcters, el seu número especifica si s'ha d'usar un format abreujat o complet, encara que poden tenir altres opcions, com es mostra a baix.</p>
<p>Dues cometes simples representen una cometa simple literal, tant dins com fora de cometes simples. El text entre cometes simples no s'interpreta de cap manera (tret que siguin dues cometes simples juntes). D'altra banda, totes les lletres del codi ASCII de la «a» a la «z» i de la «A» a la «Z» estan reservades com a caràcters sintàctics, i s'ha de posar entre cometes si es volen representar literalment. A més, alguns caràcters de puntuació del codi ASCII poden variar en el futur (p. ex., que «:» s'interpreti com a separador en hores i «/» com a separador de dates, i que se substitueixin per caràcters ajustats a la configuració regional en ser representats).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Codi</th><th>Significat</th></tr>
<tr><td>d</td><td>el dia com un número sense zero de farciment (1 a 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>el dia com un número amb zero de farciment (01 a 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>el nom abreujat del dia en la configuració regional (p. ex. 'Dll' a 'Dmg').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>el nom complet del dia en la configuració regional (p. ex. 'Dilluns' a 'Diumenge').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>el mes com un número sense zero de farciment (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>el mes com un número amb zero de farciment (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>el nom abreujat del mes en la configuració regional (p. ex. 'Gen' a 'Des').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>el nom complet del mes en la configuració regional (p. ex. 'Gener' a 'Desembre').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>l'any com un número de dos dígits (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>l'any com un número de quatre dígits</td></tr>
<tr><td>h</td><td>l'hora sense zero de farciment (0 a 23 o 1 a 12 en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>l'hora amb zero de farciment (00 a 23 o 01 a 12 en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>l'hora sense zero de farciment (0 a 23, fins i tot en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>l'hora amb zero de farciment (00 a 23, fins i tot en format AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>el minut sense zero de farciment (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>el minut amb zero de farciment (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td> el segon sense zero de farciment (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>el segon amb zero de farciment (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>els mil·lisegons sense zeros de farciment (0 a 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>els mil·lisegons amb zeros de farciment (000 a 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>o</i> A</td><td>usa el format AM/PM. <b>A/AP</b> se substituiran per "AM" o "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>o</i> a</td><td>usa el format am/*pm. <b>a/ap</b> se substituiran per "am" o "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>la zona horària (p. ex. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>el desfasament respecte UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>l'identificador de zona horària de la IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>la forma abreujada de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>el nom curt de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>el nom complet de la zona horària</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>el nom personalitzat de la zona horària. Pot canviar-ho en la pestanya «Zones horàries» de la finestra de configuració</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Qualsevol dels caràcters del patró que no estigui en els rangs ['a'..'z'] i ['A'..'Z'] es tracta com un text entre cometes. Per exemple, caràcters com ':', '.', ' ', '#' i '@' apareixen en el text resultant de l'hora fins i tot si no estan entre cometes simples. La cometa simple s'usa per canviar el significat especial de les lletres. Dues cometes simples seguides, tant dins com fora d'una seqüència entre cometes, representen una cometa simple «real».</li><li>L'interval mínim d'actualització és d'1 segon. Si s'usa «z» o «zzz», l'hora mostra els mil·lisegons, però no s'actualitza cada mil·lisegon (per a evitar problemes de rendiment).</li><ul>
6 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
7 months ago Robert Antoni Buj Gelonch New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
Configuració del format manual del rellotge mundial
7 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
10 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
10 months ago Robert Antoni Buj Gelonch Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
Gi&ra automàticament quan el plafótauler sigui vertical
11 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
a year ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
a year ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 54 729
Translated 100.0% 54 729
Needs editing 0.0% 0
Failing check 7.4% 4

Last activity

Last change May 16, 2019, 9:13 a.m.
Last author Ori Ori Ori

Activity in last 30 days

Activity in last year