Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words732
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% Translate
ComptonConf 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LibLXQt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% Translate
LXQt Admin (User) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Admin (Time) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% Translate
LXQt Config (Cursor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% Translate
LXQt Notification Daemon 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt OpenSSH Askpass 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt Sudo 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Runner 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PAVUControl-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
ObConf-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PCManFM-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
QTerminal 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% Translate
LXQt Powermanagement 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Session 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Input) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QTermWidget 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% Translate
LXQt Archiver 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
ScreenGrab 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit mainmenu: Clear search edit on hide, rather than on show. 0977d455
John Lindgren authored a month ago
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_cs.ts
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
3 months ago p-bo New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
&Zobrazovat číslo týdne
3 months ago None New string to translate LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
3 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
4 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
4 months ago p-bo Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
dle normy ISO 8601
4 months ago p-bo Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM yyyy'<br/>'TT'</font>'
4 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
4 months ago p-bo Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Syntaxe uživatelsky stanoveného formátu data/času</ h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, ve kterém jsou specifické řetězce znaků při formátování nahrazovány datem a časovými údaji z kalendáře nebo sloužící pro vytváření dat pro kalendář při zpracovávání. </ p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů kolonek data obsahuje znaky použité ve vzorech pro zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například yyyy pro rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, „yy“ může vytvořit „99“, zatímco „yyyy“ vytvoří „1999“. U většiny číselných kolonek určuje počet znaků jejich šířku. Například, jestliže h je hodina, „h“ může vytvořit „5“, ale „hh“ vytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p>Dvě jednoduché uvozovky za sebou představují doslovnou jednoduchou uvozovku – ať už se sama nachází uvnitř, nebo mimo jednoduchých uvozovek. Text uzavřený v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou bezprostředně po sobě jdoucích jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena z ASCII tabulky od a do z a A až Z vyhrazena jako syntaktické znaky a vyžadují obklopení jednoduchými uvozovkami, pokud mají reprezentovat samy sebe. Kromě toho se z některých ASCII interpuknčních znaků mohou v budoucnu stát proměnné (např. „:“ vykládáno jako oddělovač času a „/“ jako oddělovač data a při zobrazení nahrazeno příslušnými znaky daného národního prostředí).<br /></p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr><th width = "20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d</td><td>den jako číslo bez úvodní nuly (1 až 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>den jako číslo s úvodní nulou (01 až 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>dlouhý lokalizovaný název dne (např. „pondělí“ až „neděle“).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s úvodní nulou (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Led“ až „Pro“).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako dvoumístné číslo (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako čtyřmístné číslo</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12, v případě zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, v případě zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23, i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>m</ td><td>minuta bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>mm</ td><td>minuta s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekunda bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>ss</ td><td>sekunda s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy bez úvodních nul (0 až 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy s úvodními nulami (000 až 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>nebo</i> A</td><td>použít zobrazení DOP./ODP.<b>A/AP</ b>bude nahrazeno buď „DOP.“ nebo „ODP.“.</td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použít zobrazení dop./odp. <b>a/ap</ b>bude nahrazeno buď „dop.“ nebo „odp.“.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. „SELČ“)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>posun vůči UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>identifikátor časové zóny dle IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krátký zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>dlouhý zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>uživatelem stanovený název časového pásma. Můžete změnit v panelu „Časová pásma“ v okně s nastaveními</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozmezí „a“ až „z“ a „A“ až „Z“ budou považovány za doslovný text. Například znaky jako „:“ (dvojtečka), „.“ (tečka), „ “ (mezera), „#“ (mřížka) a „@“ (zavináč) se objeví ve výsledném textu, i když nejsou obklopené jednoduchými uvozovkami. Uzavření do jednoduchých uvozovek znamená zbavení významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně dalších jednoduchých uvozovek, představují skutečnou jednoduchou uvozovku.</li><li>Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale rozhodně není aktualizován po milisekundách (to by způsobovalo nadměrné vytěžování systémových prostředků).</li><ul>
4 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 732 5297
Translated 100.0% 55 732 5297
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 27, 2019, 6:01 a.m.
Last author p-bo

Activity in last 30 days

Activity in last year