Translation status

Strings54
100.0% Translate
Words729
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 4.8% Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.6% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 5.2% Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ScreenGrab
100.0% 100.0% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Archiver
100.0% 100.0% 0.0% 6.8% 0.0% 1.4% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master 050d5140, 2 weeks ago
File maskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_cs.ts
When User Action Detail Object
8 days ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
9 days ago p-bo Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
dle normy ISO 8601
9 days ago p-bo Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM yyyy'<br/>'TT'</font>'
9 days ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
9 days ago p-bo Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Syntaxe uživatelsky stanoveného formátu data/času</ h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, ve kterém jsou specifické řetězce znaků při formátování nahrazovány datem a časovými údaji z kalendáře nebo sloužící pro vytváření dat pro kalendář při zpracovávání. </ p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů kolonek data obsahuje znaky použité ve vzorech pro zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například yyyy pro rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, „yy“ může vytvořit „99“, zatímco „yyyy“ vytvoří „1999“. U většiny číselných kolonek určuje počet znaků jejich šířku. Například, jestliže h je hodina, „h“ může vytvořit „5“, ale „hh“ vytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p>Dvě jednoduché uvozovky za sebou představují doslovnou jednoduchou uvozovku – ať už se sama nachází uvnitř, nebo mimo jednoduchých uvozovek. Text uzavřený v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou bezprostředně po sobě jdoucích jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena z ASCII tabulky od a do z a A až Z vyhrazena jako syntaktické znaky a vyžadují obklopení jednoduchými uvozovkami, pokud mají reprezentovat samy sebe. Kromě toho se z některých ASCII interpuknčních znaků mohou v budoucnu stát proměnné (např. „:“ vykládáno jako oddělovač času a „/“ jako oddělovač data a při zobrazení nahrazeno příslušnými znaky daného národního prostředí).<br /></p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr><th width = "20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d</td><td>den jako číslo bez úvodní nuly (1 až 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>den jako číslo s úvodní nulou (01 až 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>dlouhý lokalizovaný název dne (např. „pondělí“ až „neděle“).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s úvodní nulou (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Led“ až „Pro“).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako dvoumístné číslo (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako čtyřmístné číslo</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12, v případě zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, v případě zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23, i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>m</ td><td>minuta bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>mm</ td><td>minuta s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekunda bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>ss</ td><td>sekunda s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy bez úvodních nul (0 až 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy s úvodními nulami (000 až 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>nebo</i> A</td><td>použít zobrazení DOP./ODP.<b>A/AP</ b>bude nahrazeno buď „DOP.“ nebo „ODP.“.</td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použít zobrazení dop./odp. <b>a/ap</ b>bude nahrazeno buď „dop.“ nebo „odp.“.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. „SELČ“)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>posun vůči UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>identifikátor časové zóny dle IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krátký zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>dlouhý zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>uživatelem stanovený název časového pásma. Můžete změnit v panelu „Časová pásma“ v okně s nastaveními</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozmezí „a“ až „z“ a „A“ až „Z“ budou považovány za doslovný text. Například znaky jako „:“ (dvojtečka), „.“ (tečka), „ “ (mezera), „#“ (mřížka) a „@“ (zavináč) se objeví ve výsledném textu, i když nejsou obklopené jednoduchými uvozovkami. Uzavření do jednoduchých uvozovek znamená zbavení významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně dalších jednoduchých uvozovek, představují skutečnou jednoduchou uvozovku.</li><li>Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale rozhodně není aktualizován po milisekundách (to by způsobovalo nadměrné vytěžování systémových prostředků).</li><ul>
9 days ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
9 days ago p-bo Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Syntaxe uživatelem určeného formátu data/času</ h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, ve kterém jsou pak specifické řetězce znaků při formátování nahrazovány datem a časovými údaji z kalendáře nebo sloužící pro vytváření dat pro kalendář při zpracovávání. </ p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů kolonek data obsahuje znaky použité ve vzorech pro zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například rrrr pro rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, „yy“ může vytvořit „99“, zatímco „yyyy“ vytvoří „1999“. U většiny číselných kolonek určuje počet znaků jejich šířku. Například, jestliže h je hodina, „h“ může vytvořit „5“, ale „hh“ vytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p>Dvě jednoduché uvozovky za sebou představují doslovnou jednoduchou uvozovku – ať už uvnitř, nebo mimo jednoduché uvozovky. Text uzavřený v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechna písmena z ASCII tabulky od a do z a A až Z vyhrazena jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu změnit (např. „:“ Se interpretují jako oddělovač času a „/“ jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky národního prostředí).<br /></p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr><th width = "20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d</td><td>den jako číslo bez úvodní nuly (1 až 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>den jako číslo s úvodní nulou (01 až 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>dlouhý lokalizovaný název dne (např. „pondělí“ až „neděle“).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s úvodní nulou (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Led“ až „Pro“).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako dvoumístné číslo (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako čtyřmístné číslo</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23, dokonce i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>m</ td><td>minuta bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>mm</ td><td>minuta s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekunda bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>ss</ td><td>sekunda s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy bez úvodních nul (0 až 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy s úvodními nulami (000 až 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>použít zobrazení DOP./ODP.<b>A/AP</ b>bude nahrazeno buď „DOP.“ nebo „ODP.“.</td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použít zobrazení dop./odp. <b>a/ap</ b>bude nahrazeno buď „dop.“ nebo „odp.“.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. „CEST“)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>posun vůči UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>identifikátor časové zóny dle IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časových pásem</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krátký zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>dlouhý zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>uživatelem stanovený název časového pásma. Můžete změnit v panelu „Časová pásma“ v okně s nastaveními</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozmezí „a“ až „z“ a „A“ až „Z“ bude považovány za doslovný text. Například znaky jako „:“ (dvojtečka), „.“ (tečka), „ “ (mezera), „#“ (mřížka) a „@“ (zavináč) se objeví ve výsledném textu, i když nejsou obklopené jednoduchými uvozovkami. Uzavření do jednoduchých uvozovek znamená zbavení významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně dalších jednoduchých uvozovek, představují skutečnou jednoduchou uvozovku.</li><li>Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale rozhodně není aktualizován po milisekundách (to by způsobovalo nadměrné vytěžování systémových prostředků).</li><ul>
9 days ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Syntaxe uživatelem určeného formátu data/času</ h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, ve kterém jsou pak specifické řetězce znaků při formátování nahrazovány datem a časovými údaji z kalendáře nebo sloužící pro vytváření dat pro kalendář při zpracovávání. </ p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů kolonek data obsahuje znaky použité ve vzorech pro zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například rrrr pro rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, „yy“ může vytvořit „99“, zatímco „yyyy“ vytvoří „1999“. U většiny číselných kolonek určuje počet znaků jejich šířku. Například, jestliže h je hodina, „h“ může vytvořit „5“, ale „hh“ vytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p>Dvě jednoduché uvozovky za sebou představují doslovnou jednoduchou uvozovku – ať už uvnitř, nebo mimo jednoduché uvozovky. Text uzavřený v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechna písmena z ASCII tabulky od a do z a A až Z vyhrazena jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu změnit (např. „:“ Se interpretují jako oddělovač času a „/“ jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky národního prostředí).<br /></p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr><th width = "20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d </td><td>den jako číslo bez uúvozujícdní nuly (1 až 31)</td></tr>
<tr><td>dd </td><td>den jako číslo s uúvozujícdní nulou (01 až 31)</td></tr>
<tr><td>ddd </td><td>zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“).</td></tr>
<tr><td>dddd </td><td>dlouhý lokalizovaný název dne (např. „pondělíc až „neděle“).</td></tr>
<tr><td>M </td><td>měsíc jako číslo bez uúvozujícdní nuly (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s uúvozujícdní nulou (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Led“ až „Pro“).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako dvoumístné číslo (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako čtyřmístné číslo</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina bez přeúvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení AM / PMdop./odp.)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina s počátečúvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení AM / PMdop./odp.)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>hodina bez přeúvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PMdop./odp.)</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina s počátečúvodní nulou (00 až 23, dokonce i s displejem AM / PMpři zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>m</ td><td>minuta bez přeúvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>mm</ td><td>minuta s počátečúvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>druhésekunda bez přeúvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>ss</ td><td>druhá s počátečsekunda s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy bez přeúvodních nul (0 až 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy s přeúvodními nulami (000 až 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>použijteít zobrazení AM / PM. DOP./ODP.<b> A / A/AP </ b> bude nahrazeno buď "AM" nebo "PM"„DOP.“ nebo „ODP.“.</td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použijteít zobrazení am / pmdop./odp. <b> a / a/ap </ b> bude nahrazeno buď "am" nebo "pm"„dop.“ nebo „odp.“.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. "CEST"„CEST“)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>offset zposun vůči UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>identifikátor časováé zónay dle IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časových pásem</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krátký zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>dlouhý zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>vlastníuživatelem stanovený název časového pásma. Můžete změnit kartu "v panelu „Časovéá pásma" konfiguračního okna“ v okně s nastaveními</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozmezí „a“ až „z“ a „A“ až „Z“ bude považovány za doslovný text. Například znaky jako „:“ (dvojtečka), „.“ (tečka), „ “ (mezera), „#“ (mřížka) a „@“ (zavináč) se objeví ve výsledném textu, i když nejsou obklopené jednoduchými uvozovkami. Uzavření do jednoduchých uvozovek znamená zbavení významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně dalších jednoduchých uvozovek, představují skutečnou jednoduchou uvozovku.</li><li>Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale rozhodně není aktualizován po milisekundách (to by způsobovalo nadměrné vytěžování systémových prostředků).</li><ul>
9 days ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Syntaxe uživatelem určeného formátu data/času</ h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, ve kterém jsou pak specifické řetězce znaků při formátování nahrazovány datem a časovými údaji z kalendáře nebo sloužící pro vytváření dat pro kalendář při zpracovávání. </ p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů kolonek data obsahuje znaky použité ve vzorech pro zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například rrrr pro rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, „yy“ může vytvořit „99“, zatímco „yyyy“ vytvoří „1999“. U většiny číselných kolonek určuje počet znaků jejich šířku. Například, jestliže h je hodina, „h“ může vytvořit „5“, ale „hh“ vytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p>Dvě jednoduché uvozovky za sebou představují doslovnou jednoduchou uvozovku – ať už uvnitř, nebo mimo jednoduché uvozovky. Text uzavřený v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechna písmena z ASCII tabulky od a do z a A až Z vyhrazena jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu změnit (např. „:“ Se interpretují jako oddělovač času a „/“ jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky národního prostředí).<br /></p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr><th width = "20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d </td><td>den jako číslo bez uvozující nuly (1 až 31)</td></tr>
<tr><td>dd </td><td>den jako číslo s uvozující nulou (01 až 31)</td></tr>
<tr><td>ddd </td><td>zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“). </td></tr>
<tr><td>dddd </td><td>dlouhý lokalizovaný název dne (např. „pondělíc až „neděle“).</td></tr>
<tr><td>M </td><td>měsíc jako číslo bez uvozující nuly (1-12) </ td> </ tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s uvozující nulou (01-12) </ td> </ tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Led“ až „Pro“). </ td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </ td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako dvoumístné číslo (00-99) </ td> </ tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako čtyřmístné číslo </ td> </ tr>
<tr><td>h</td><td>hodina bez přední nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina s počáteční nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>H</td><td>hodina bez přední nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>h</td><td>hodina s počáteční nulou (00 až 23, dokonce i s displejem AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>m</ td><td>minuta bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>mm</ td><td>minuta s počáteční nulou (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>s</td><td>druhé bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>ss</ td><td>druhá s počáteční nulou (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy bez předních nul (0 až 999) </ td> </ tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy s předními nulami (000 až 999) </ td> </ tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>použijte zobrazení AM / PM. <b> A / AP </ b> bude nahrazeno buď "AM" nebo "PM". </ td> </tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použijte zobrazení am / pm. <b> a / ap </ b> bude nahrazen buď "am" nebo "pm". </ td> </tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. "CEST") </ td></tr>
<tr><td>T</td><td>offset z UTC </ td> </ tr>
<tr><td>TT</td><td>časová zóna IANA id </ td> </ tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časových pásem </ td> </ tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krátký zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>dlouhý zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>vlastní název časového pásma. Můžete změnit kartu "Časové pásma" konfiguračního okna </ td> </ tr> </ table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozmezí „a“ až „z“ a „A“ až „Z“ bude považovány za doslovný text. Například znaky jako „:“ (dvojtečka), „.“ (tečka), „ “ (mezera), „#“ (mřížka) a „@“ (zavináč) se objeví ve výsledném textu, i když nejsou obklopené jednoduchými uvozovkami. Uzavření do jednoduchých uvozovek znamená zbavení významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně dalších jednoduchých uvozovek, představují skutečnou jednoduchou uvozovku.</li><li>Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale rozhodně není aktualizován po milisekundách (to by způsobovalo nadměrné vytěžování systémových prostředků).</li><ul>
9 days ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Syntaxe uživatelem určeného formátu data/času</ h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, ve kterém jsou pak specifické řetězce znaků při formátování nahrazovány datem a časovými údaji z kalendáře nebo sloužící pro vytváření dat pro kalendář při zpracovávání. </ p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů kolonek data obsahuje znaky použité ve vzorech pro zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například rrrr pro rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, „yy“ může vytvořit „99“, zatímco „yyyy“ vytvoří „1999“. U většiny číselných kolonek určuje počet znaků jejich šířku. Například, jestliže h je hodina, „h“ může vytvořit „5“, ale „hh“ vytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p>Dvě jednoduché uvozovky za sebou představují doslovnou jednoduchou uvozovku – ať už uvnitř, nebo mimo jednoduché uvozovky. Text uzavřený v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechna písmena z ASCII tabulky od a do z a A až Z vyhrazena jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu změnit (např. „:“ Se interpretují jako oddělovač času a „/“ jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky národního prostředí).<br /></p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr><th width = "20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d </td><td>den jako číslo bez uvozující nuly (1 až 31) </ td> </ tr>
<tr><td>dd </td><td>den jako číslo s uvozující nulou (01 až 31) </ td> </ tr>
<tr><td>ddd </td><td>zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“). </ td>
<tr><td>dddd </td><td>dlouhý lokalizovaný název dne (např. „pondělíc až „neděle“). </ td>
<tr><td>M </td><td>měsíc jako číslo bez uvozující nuly (1-12) </ td> </ tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s uvozující nulou (01-12) </ td> </ tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Led“ až „Pro“). </ td>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </ td>
<tr><td>yy</td><td>rok jako dvoumístné číslo (00-99) </ td> </ tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako čtyřmístné číslo </ td> </ tr>
<tr><td>h</td><td>hodina bez přední nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina s počáteční nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>H</td><td>hodina bez přední nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>h</td><td>hodina s počáteční nulou (00 až 23, dokonce i s displejem AM / PM) </ td> </ tr>
<tr><td>m</ td><td>minuta bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>mm</ td><td>minuta s počáteční nulou (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>s</td><td>druhé bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>ss</ td><td>druhá s počáteční nulou (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy bez předních nul (0 až 999) </ td> </ tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy s předními nulami (000 až 999) </ td> </ tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>použijte zobrazení AM / PM. <b> A / AP </ b> bude nahrazeno buď "AM" nebo "PM". </ td> </
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použijte zobrazení am / pm. <b> a / ap </ b> bude nahrazen buď "am" nebo "pm". </ td> </
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. "CEST") </ td>
<tr><td>T</td><td>offset z UTC </ td> </ tr>
<tr><td>TT</td><td>časová zóna IANA id </ td> </ tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časových pásem </ td> </ tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krátký zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>dlouhý zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>vlastní název časového pásma. Můžete změnit kartu "Časové pásma" konfiguračního okna </ td> </ tr> </ table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozmezí „a“ až „z“ a „A“ až „Z“ bude považovány za doslovný text. Například znaky jako „:“ (dvojtečka), „.“ (tečka), „ “ (mezera), „#“ (mřížka) a „@“ (zavináč) se objeví ve výsledném textu, i když nejsou obklopené jednoduchými uvozovkami. Uzavření do jednoduchých uvozovek znamená zbavení významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně dalších jednoduchých uvozovek, představují skutečnou jednoduchou uvozovku.</li><li>Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale rozhodně není aktualizován po milisekundách (to by způsobovalo nadměrné vytěžování systémových prostředků).</li><ul>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 54 729
Translated 100.0% 54 729
Needs editing 0.0% 0
Failing check 3.7% 2

Last activity

Last change Sept. 9, 2019, 8:47 p.m.
Last author p-bo

Activity in last 30 days

Activity in last year