Translation status

55 Strings 100% Translate
732 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LXQt About Translate
LibFM-Qt 7 Translate
ComptonConf LGPL Translate
LibLXQt Translate
LXImage-Qt 5 Translate
LXQt Admin (User) Translate
LXQt Admin (Time) 2 Translate
LXQt Config (Cursor) Translate
LXQt Config (Appearance) 1 Translate
LXQt Config Translate
LXQt Config (Brightness) Translate
LXQt Config (File-Associations) Translate
LXQt Config (Locale) Translate
LXQt Config (Monitor) 1 Translate
LXQt Globalkeys (Config) 1 Translate
LXQt Notification Daemon Translate
LXQt OpenSSH Askpass Translate
LXQt Notification Daemon (Config) 1 Translate
LXQt Sudo Translate
LXQt Runner Translate
LXQt Policykit (Agent) Translate
PAVUControl-Qt 3 Translate
ObConf-Qt Translate
PCManFM-Qt 3 Translate
QTerminal 3 Translate
LXQt Powermanagement 3 Translate
LXQt Session Translate
LXQt Powermanagement (Config) Translate
LXQt Session (Config) Translate
LXQt Session (Leave) 4 Translate
LXQt Panel (Plugin Mount) Translate
LXQt Panel 1 1 Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer) Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu) Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload) Translate
LXQt Panel (Plugin Dom) Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) 1 Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator) Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors) Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar) Translate
LXQt Panel (Plugin Volume) Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat) 1 Translate
LXQt Config (Input) 2 Translate
QTermWidget Translate
QPS 19 Translate
LXQt Panel (Plugin Tray) 2 Translate
LXQt Archiver GPL 2 Translate
ScreenGrab 3 Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker) Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier) Translate

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) db7920b6
zoli111 authored a month ago
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_cs.ts
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

Committed changes 5 months ago
&Zobrazovat číslo týdne
6 months ago
None

New string to translate

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

New string to translate 6 months ago
None

Resource update

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

Resource update 6 months ago
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

Committed changes 6 months ago
p-bo

Translation approved

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

dle normy ISO 8601
6 months ago
p-bo

Translation approved

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM yyyy'<br/>'TT'</font>'
6 months ago
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

Committed changes 6 months ago
p-bo

Translation approved

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

<h1>Syntaxe uživatelsky stanoveného formátu data/času</ h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, ve kterém jsou specifické řetězce znaků při formátování nahrazovány datem a časovými údaji z kalendáře nebo sloužící pro vytváření dat pro kalendář při zpracovávání. </ p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů kolonek data obsahuje znaky použité ve vzorech pro zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například yyyy pro rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, „yy“ může vytvořit „99“, zatímco „yyyy“ vytvoří „1999“. U většiny číselných kolonek určuje počet znaků jejich šířku. Například, jestliže h je hodina, „h“ může vytvořit „5“, ale „hh“ vytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p>Dvě jednoduché uvozovky za sebou představují doslovnou jednoduchou uvozovku – ať už se sama nachází uvnitř, nebo mimo jednoduchých uvozovek. Text uzavřený v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou bezprostředně po sobě jdoucích jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena z ASCII tabulky od a do z a A až Z vyhrazena jako syntaktické znaky a vyžadují obklopení jednoduchými uvozovkami, pokud mají reprezentovat samy sebe. Kromě toho se z některých ASCII interpuknčních znaků mohou v budoucnu stát proměnné (např. „:“ vykládáno jako oddělovač času a „/“ jako oddělovač data a při zobrazení nahrazeno příslušnými znaky daného národního prostředí).<br /></p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr><th width = "20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d</td><td>den jako číslo bez úvodní nuly (1 až 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>den jako číslo s úvodní nulou (01 až 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>dlouhý lokalizovaný název dne (např. „pondělí“ až „neděle“).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s úvodní nulou (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Led“ až „Pro“).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako dvoumístné číslo (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako čtyřmístné číslo</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12, v případě zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, v případě zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>hodina bez úvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina s úvodní nulou (00 až 23, i při zobrazení dop./odp.)</td></tr>
<tr><td>m</ td><td>minuta bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>mm</ td><td>minuta s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekunda bez úvodní nuly (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>ss</ td><td>sekunda s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy bez úvodních nul (0 až 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy s úvodními nulami (000 až 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>nebo</i> A</td><td>použít zobrazení DOP./ODP.<b>A/AP</ b>bude nahrazeno buď „DOP.“ nebo „ODP.“.</td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použít zobrazení dop./odp. <b>a/ap</ b>bude nahrazeno buď „dop.“ nebo „odp.“.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. „SELČ“)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>posun vůči UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>identifikátor časové zóny dle IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krátký zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>dlouhý zobrazovaný název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>uživatelem stanovený název časového pásma. Můžete změnit v panelu „Časová pásma“ v okně s nastaveními</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozmezí „a“ až „z“ a „A“ až „Z“ budou považovány za doslovný text. Například znaky jako „:“ (dvojtečka), „.“ (tečka), „ “ (mezera), „#“ (mřížka) a „@“ (zavináč) se objeví ve výsledném textu, i když nejsou obklopené jednoduchými uvozovkami. Uzavření do jednoduchých uvozovek znamená zbavení významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně dalších jednoduchých uvozovek, představují skutečnou jednoduchou uvozovku.</li><li>Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale rozhodně není aktualizován po milisekundách (to by způsobovalo nadměrné vytěžování systémových prostředků).</li><ul>
6 months ago
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Czech

Committed changes 6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 732 5,297
Translated 100% 55 732 5,297
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 27, 2019, 6:01 a.m.
Last author p-bo

Activity in last 30 days

Activity in last year