Translation status

Strings54
100.0% Translate
Words729
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.6% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 5.2% Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ScreenGrab
100.0% 100.0% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Archiver
100.0% 100.0% 0.0% 6.8% 0.0% 1.4% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master ab0ccca0, 2 weeks ago
File maskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_cs.ts
When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
4 months ago zen0bit New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1> Vlastní syntaxe formátu data / času </ h1>
<p> Vzor dat je řetězec znaků, kde jsou specifické řetězce znaků nahrazeny daty a časovými údaji z kalendáře při formátování nebo při generování dat v kalendáři. </ p>
<p> Níže uvedenýá tabulka symbolů pole údajů obsahuje znaky použité ve vzorcích pro zobrazení vhodných formátů pro daný národní prostředí, například rrrr za rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, 'yy' může produkovat '99', zatímco 'yyyy' produkuje '1999'. U většiny číselných polí určuje počet znaků šířku pole. Například, jestliže h je hodina, 'h' může produkovat '5', ale 'hh' produkuje '05'. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p> Dvě samostatné uvozovky představují doslovnou jednoduchou citaci, ať už uvnitř, nebo mimo jednotlivé citace. Text v rámci jednotlivých uvozovek není interpretován žádným způsobem (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechnya písmena ASCII od a do z a A až Z vyhrazenya jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu prozměnit (např. ":" Se interpretují jako oddělovač času a "/" jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky citlivými na národního prostředí). <br /> < / p>
<table border = "1" šířka = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr> <th width = "20%"> Kód </ th> <th> Význam </ th> </ tr>
<td> d </ td> <td> den jako číslo bez přední nuly (1 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> dd </ td> <td> den jako číslo s počáteční nulaou (01 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> ddd </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného dne (např. 'Mon' to 'Sun'). </ td>
<tr> <td> dddd </ td> <td> dlouhý název lokalizovaného dne (např. 'pondělí' až 'neděle). </ td>
<tr> <td> M </ td> <td> měsíc jako číslo bez přední nuly (1-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MM </ td> <td> měsíc jako číslo s počáteční nulaou (01-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MMM </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného měsíce (např. 'Jan' až 'Dec'). </ td>
<tr> <td> MMMM </ td> <td> dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. 'Leden' až 'Prosinec'). </ td>
<td> yy </ td> <td> rok jako dvoumístné číslo (00-99) </ td> </ tr>
<yyyy </ td> <td> rok jako čtyřmístné číslo </ td> </ tr>
<td> h </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> hh </ td> <td> hodina s počáteční nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> H </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<hd> </ td> <td> hodina s počáteční nulaou (00 až 23, dokonce i s displejem AM / PM) </ td> </ tr>
<tr> <td> m </ td> <td> minuta bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> mm </ td> <td> minuta s počáteční nulaou (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> s </ td> <td> druhé bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> ss </ td> <td> druhá s počáteční nulaou (00 až 59) </ td> </ tr>
<td> </ td> <td> milisekundy bez předních nul (0 až 999) </ td> </ tr>
<td> zzz </ td> <td> milisekundy s předními nulami (000 až 999) </ td> </ tr>
<tr> <td> AP <i> nebo </ i> A </ td> <td> použijte zobrazení AM / PM. <b> A / AP </ b> bude nahrazeno buď "AM" nebo "PM". </ td> </
<tr> <td> ap <i> nebo </ i> a </ td> <td> použijte zobrazení am / pm. <b> a / ap </ b> bude nahrazen buď "am" nebo "pm". </ td> </
<tr> <td> t </ td> <td> časové pásmo (např. "CEST") </ td>
<tr> <td> T </ td> <td> offset z UTC </ td> </ tr>
<tr> <td> TT </ td> <td> časová zóna IANA id </ td> </ tr>
<tr> <td> TTT </ td> <td> zkratka časových pásem </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTT </ td> <td> krátký zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTT </ td> <td> dlouhý zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTTT </ td> <td> vlastní název časového pásma. Můžete změnit kartu "Časové pásma" konfiguračního okna </ td> </ tr> </ table>
<br /> <b> Poznámky: </ b> <ul> <li> Všechny znaky ve vzoru, které nejsou v rozmezí ['a' .. 'z'] a ['A' '] bude považovánoy za citovaný text. Například znaky jako ':', '.', '', '#' A '@' se objeví ve výsledném textu, i když nejsou zahrnuty do jednotlivých uvozovek. Jediná citace se používá k úniku dopisůypráv. Dvě jednoduché uvozovky v řadě, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují "skutečný" jediný citát. </ Li> <li> Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je z nebo zzz nakonfigurována, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale není aktualizován na milisekundách (vyhýbá se velkému výkonu). </ Li> <ul>
4 months ago zen0bit New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1> Vlastní syntaxe formátu data / času </ h1>
<p> Vzor dat je řetězec znaků, kde jsou specifické řetězce znaků nahrazeny daty a časovými údaji z kalendáře při formátování nebo při generování dat v kalendáři. </ p>
<p> Níže uvedený tabulka symbolů pole údajů obsahuje znaky použité ve vzorcích pro zobrazení vhodných formátů pro daný národní prostředí, například rrrr za rok. Znaky mohou být použity vícekrát. Například, pokud y je použito pro rok, 'yy' může produkovat '99', zatímco 'yyyy' produkuje '1999'. U většiny číselných polí určuje počet znaků šířku pole. Například, jestliže h je hodina, 'h' může produkovat '5', ale 'hh' produkuje '05'. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácená nebo úplná forma, ale může mít jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </ P>
<p> Dvě samostatné uvozovky představují doslovnou jednoduchou citaci, ať už uvnitř, nebo mimo jednotlivé citace. Text v rámci jednotlivých uvozovek není interpretován žádným způsobem (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). V opačném případě jsou všechny písmena ASCII od a do z a A až Z vyhrazeny jako syntaktické znaky a vyžadují citování, pokud mají reprezentovat doslovné znaky. Kromě toho se některé znaky interpunkce ASCII mohou v budoucnu proměnné (např. ":" Se interpretují jako oddělovač času a "/" jako oddělovač dat a na displeji se nahradí příslušnými znaky citlivými na národní prostředí). <br /> < / p>
<table border = "1" šířka = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr> <th width = "20%"> Kód </ th> <th> Význam </ th> </ tr>
<td> d </ td> <td> den jako číslo bez přední nuly (1 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> dd </ td> <td> den jako číslo s počáteční nula (01 až 31) </ td> </ tr>
<tr> <td> ddd </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného dne (např. 'Mon' to 'Sun'). </ td>
<tr> <td> dddd </ td> <td> dlouhý název lokalizovaného dne (např. 'pondělí' až 'neděle). </ td>
<tr> <td> M </ td> <td> měsíc jako číslo bez přední nuly (1-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MM </ td> <td> měsíc jako číslo s počáteční nula (01-12) </ td> </ tr>
<tr> <td> MMM </ td> <td> zkrácený název lokalizovaného měsíce (např. 'Jan' až 'Dec'). </ td>
<tr> <td> MMMM </ td> <td> dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. 'Leden' až 'Prosinec'). </ td>
<td> yy </ td> <td> rok jako dvoumístné číslo (00-99) </ td> </ tr>
<yyyy </ td> <td> rok jako čtyřmístné číslo </ td> </ tr>
<td> h </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23 nebo 1 až 12 v případě zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> hh </ td> <td> hodina s počáteční nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud je zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<td> H </ td> <td> hodina bez přední nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </ td> </ tr>
<hd> </ td> <td> hodina s počáteční nula (00 až 23, dokonce i s displejem AM / PM) </ td> </ tr>
<tr> <td> m </ td> <td> minuta bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> mm </ td> <td> minuta s počáteční nula (00 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> s </ td> <td> druhé bez přední nuly (0 až 59) </ td> </ tr>
<tr> <td> ss </ td> <td> druhá s počáteční nula (00 až 59) </ td> </ tr>
<td> </ td> <td> milisekundy bez předních nul (0 až 999) </ td> </ tr>
<td> zzz </ td> <td> milisekundy s předními nulami (000 až 999) </ td> </ tr>
<tr> <td> AP <i> nebo </ i> A </ td> <td> použijte zobrazení AM / PM. <b> A / AP </ b> bude nahrazeno buď "AM" nebo "PM". </ td> </
<tr> <td> ap <i> nebo </ i> a </ td> <td> použijte zobrazení am / pm. <b> a / ap </ b> bude nahrazen buď "am" nebo "pm". </ td> </
<tr> <td> t </ td> <td> časové pásmo (např. "CEST") </ td>
<tr> <td> T </ td> <td> offset z UTC </ td> </ tr>
<tr> <td> TT </ td> <td> časová zóna IANA id </ td> </ tr>
<tr> <td> TTT </ td> <td> zkratka časových pásem </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTT </ td> <td> krátký zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTT </ td> <td> dlouhý zobrazovaný název časového pásma </ td> </ tr>
<tr> <td> TTTTTT </ td> <td> vlastní název časového pásma. Můžete změnit kartu "Časové pásma" konfiguračního okna </ td> </ tr> </ table>
<br /> <b> Poznámky: </ b> <ul> <li> Všechny znaky ve vzoru, které nejsou v rozmezí ['a' .. 'z'] a ['A' '] bude považováno za citovaný text. Například znaky jako ':', '.', '', '#' A '@' se objeví ve výsledném textu, i když nejsou zahrnuty do jednotlivých uvozovek. Jediná citace se používá k úniku dopisů. Dvě jednoduché uvozovky v řadě, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují "skutečný" jediný citát. </ Li> <li> Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je z nebo zzz nakonfigurována, čas je zobrazen s milisekundovou frakcí, ale není aktualizován na milisekundách (vyhýbá se velkému výkonu). </ Li> <ul>
4 months ago zen0bit Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
Ruční nastavení formátu světových hodin
5 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
5 months ago PavelFric New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
Ruční nastavení formátu světových hodin
5 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
7 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
10 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
11 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 54 729
Translated 100.0% 54 729
Needs editing 0.0% 0
Failing check 1.9% 1

Last activity

Last change Feb. 18, 2019, 3:23 p.m.
Last author zen0bit

Activity in last 30 days

Activity in last year