Translation status

Strings55
98.2% Translate
Words1337
54.5%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Tray)
100.0% 100.0% 100.0% 0 0 Translate
ScreenGrab
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Archiver
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master 7e1fe147
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_cs.ts
When User Action Detail Object
2 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
3 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
3 months ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Syntaxe uživatelem určeného formátu data/času</h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, kde jsou určité řetězce znaků při formátování nahrazeny údaji o datu a času z kalendáře, nebo jsou při zpracování použity na vytvoření údajů pro kalendář.</p>
<p>Tabulka symbolů v poli s datempro kolonku data níže obsahuje znaky používané k ukázázobrazení příslušných formátů pro daný jazyk, jako je rrrr pro rok. Znaky lze použít vícekrát. Například, pokud je r použito pro rok, 'rr'pak „rr“ může vytvořit '99', kdežto 'rrrr'zatímco „rrrr“ vytvoří '1999'. Pro většinu číselných polí stanovujekolonek počet znaků určuje její šířku pole. Například, pokud je h hodina, 'h'„h“ může vytvořit '5', ale 'hh'„hh“ vytváří '05'. U některých znaků počet určuje, zda se má použít zkrácený nebo plný tvar, ale mohou být i další volby, které jsou udány níže.</p>
<p>Dvě jednoduché uvozovky představují píszobrazení jedné uvozovky (ta předchozí ruší její významennou jednu uvozovku pro formátování), buď uvnitř anebo vně jednoduchých uvozovek. Text uvnitř jednoduchých uvozovek není jakkoli vykládán (vyjma dvou sousedících jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena ASCII od a do z a A až Z vyhrazena jako znaky pro skladbuyntaxi, a vyžadují uzavření v jednoduchých uvozovkách, pokud mají představovat znaksamy tvořené písmenysebe. Kromě toho se mohou určité znaky interpunkčních znamének z ASCII stát proměnnými v budoucnu (to znamennapříklad že „:“ se bude vyklá ":" se vykládádat jako oddělovač času a '/'„/“ jako oddělovač data, a jsou v zobrazení nahrazeny a při zobrazení nahrazena příslušnými lokalizovanýmístními znaky s rozlišením velikosti písma).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d</td><td>den jako číslo bez nuly na začátku (1 až 31).</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>den jako číslo s nulou na začátku (01 až 31).</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>zkrácený název dne (např. Po až Ne).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>dlouhý název dne (např Ppondělí až Nneděle).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>měsíc jako číslo s nulou na začátku (01-12).</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s nulou na začátku (01-12).</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený název měsíce (např. Led až Pro).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý název měsíce (např. Lleden až Pprosinec).</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako číslo ze dvou číslic (00-99).</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako číslo ze čtyř číslic</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina jako číslo bez nuly na začátku (0 až 23 ornebo 1 to 12 if AM/PM displaypokud zobrazení dopo/odpo.)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina jako číslo s nulou na začátku (00 až 23 ornebo 01 to 12 if AM/PM displaypokud zobrazení dopo/odpo.)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>hodina jako číslo bez nuly na začátku (0 až 23, even with AM/PM displayi při zobrazení dopo/odpo.)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>hodina jako číslo s nulou na začátku (00 až 23, even with AM/PM displayi při zobrazení dopo/odpo.)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minuta jako číslo bez nuly na začátku (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minuta jako číslo s nulou na začátku (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekunda jako číslo bez nuly na začátku (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>sekunda jako číslo s nulou na začátku (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy jako číslo bez nuly na začátku (0 až 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy jako číslo s nulami na začátku (000 až 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>nebo</i> A</td><td>použít zobrazení dop/odpo/odpo. <b>A/AP</b> bude nahrazeno buď "dop" nebo "odp"„dopo“ nebo „odpo“.<</td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použít zobrazení dop/odpo. <b>a/ap</b> bude nahrazeno buď "dop" nebo "odp"„dopo“ nebo „odpo“.<</td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (například "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>posun odvůči UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>časové pásmo IANA identif. časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka pro časové pásmo</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>zobrazený krátký název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>zobrazený dlouhý název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>vlastní název časového pásma. You Toto je možné změnit na kartě „Časová zóny“ okna s nastavením</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Se všemi znaky ve vzor
can change it the i, které nejsou ve tvaru ['Time zonesa' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Se všemi znaky ve vzorci, jež nejsou ve tvaru [
...'az'] a ['A'...'zZ'] a ['A'...'Z'] se bude zacházetno jako s textem v uvozovkách. Například znaky jako &„:“, „.“, „ “, „#39;:', '.', ' ', '#' a '“ a „@' se objeví ve výsledném textu s časem, i když nejsou uzavřeny uvnitř jednoduchých uvozovek. Jednoduchá uvozovka se pé uvozovky sloužívá na pís pro zbavení znaků jejich významena 'esu (doslovné zobrazení). Dvě jednoducape'. Dvě jednoduché uvozovky v řádkza sebou, ať uvnitř nebo vně věty v uvozovkách, představují 'skutečnou' jednoduchou uvozovku.</li><li>Nejmenší aktualizační interval je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, je čas ukázánazobrazen na milisekundy, ale není obnovován (aktualizován) na základě milisekund (aby nebyl velkspotřebovávalo vý tlak napočetní výkon).</li><ul>
4 months ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
&Přizpůsobit…
4 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
4 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
4 months ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
Časové pásmo
4 months ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
<h1>Vlastní datuSyntaxe uživatelem/Skladba určeného formátu data/času</h1>
<p>Vzor data je řetězec znaků, kde jsou určité řetězce znaků při formátování nahrazeny údaji o datu a času z kalendáře, nebo jsou při zpracování použity na vytvoření údajů pro kalendář.</p>
<p>Tabulka symbolů v poli s datem níže obsahuje znaky používané k ukázání příslušných formátů pro daný jazyk, jako je rrrr pro rok. Znaky lze použít vícekrát. Například, pokud je r použito pro rok, 'rr' může vytvořit '99', kdežto 'rrrr' vytvoří '1999'. Pro většinu číselných polí stanovuje počet znaků šířku pole. Například, pokud je h hodina, 'h' může vytvořit '5', ale 'hh' vytváří '05'. U některých znaků počet určuje, zda se má použít zkrácený nebo plný tvar, ale mohou být i další volby, které jsou udány níže.</p>
<p>Dvě jednoduché uvozovky představují písmennou jednu uvozovku, buď uvnitř anebo vně jednoduchých uvozovek. Text uvnitř jednoduchých uvozovek není jakkoli vykládán (vyjma dvou sousedících jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena ASCII od a do z a A až Z vyhrazena jako znaky pro skladbu, a vyžadují uzavření v uvozovkách, pokud mají představovat znaky tvořené písmeny. Kromě toho se mohou určité znaky interpunkčních znamének ASCII stát proměnnými v budoucnu (to znamená ":" se vykládá jako oddělovač času a '/' jako oddělovač data, a jsou v zobrazení nahrazeny příslušnými místními znaky s rozlišením velikosti písma).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Kód</th><th>Význam</th></tr>
<tr><td>d</td><td>den jako číslo bez nuly na začátku (1 až 31).</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>den jako číslo s nulou na začátku (01 až 31).</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>zkrácený název dne (např. Po až Ne).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>dlouhý název dne (např Pondělí až Neděle).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>měsíc jako číslo s nulou na začátku (01-12).</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>měsíc jako číslo s nulou na začátku (01-12).</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>zkrácený název měsíce (např. Led až Pro).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>dlouhý název měsíce (např. Leden až Prosinec).</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>rok jako číslo ze dvou číslic (00-99).</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>rok jako číslo ze čtyř číslic</td></tr>
<tr><td>h</td><td>hodina jako číslo bez nuly na začátku (0 až 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>hodina jako číslo s nulou na začátku (00 až 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>hodina jako číslo bez nuly na začátku (0 až 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>hodina jako číslo s nulou na začátku (00 až 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minuta jako číslo bez nuly na začátku (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minuta jako číslo s nulou na začátku (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekunda jako číslo bez nuly na začátku (0 až 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>sekunda jako číslo s nulou na začátku (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundy jako číslo bez nuly na začátku (0 až 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundy jako číslo s nulami na začátku (000 až 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>nebo</i> A</td><td>použít zobrazení dop/odp. <b>A/AP</b> bude nahrazeno buď "dop" nebo "odp".<</td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>použít zobrazení dop/odp. <b>a/ap</b> bude nahrazeno buď "dop" nebo "odp".<</td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (například "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>posun od UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>časové pásmo IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka pro časové pásmo</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>zobrazený krátký název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>zobrazený dlouhý název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>vlastní název časového pásma. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Se všemi znaky ve vzorci, jež nejsou ve tvaru ['a'...'z'] a ['A'...'Z'] se bude zacházet jako s textem v uvozovkách. Například znaky jako ':', '.', ' ', '#' a '@' se objeví ve výsledném textu s časem, i když nejsou uzavřeny uvnitř jednoduchých uvozovek. Jednoduchá uvozovka se používá na písmena 'escape'. Dvě jednoduché uvozovky v řádku, ať uvnitř nebo vně věty v uvozovkách, představují 'skutečnou' jednoduchou uvozovku.</li><li>Nejmenší aktualizační interval je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, je čas ukázána na milisekundy, ale není obnovován (aktualizován) na základě milisekund (aby nebyl velký tlak na výkon).</li><ul>
4 months ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
Zadat uživatelem určený název časového pásma
4 months ago p-bo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Czech
'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM rrrr'<br/>'ČČ'</font>'
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 55 1337
Translated 98.2% 54 728
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 24, 2018, 6:34 a.m.
Last author p-bo

Activity in last 30 days

Activity in last year