Translation status

Strings54
100.0% Translate
Words729
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.7% Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 4.3% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 0.6% Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 3.0% 0.0% 5.2% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.9% Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 15.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 34.7% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master 050d5140, 2 weeks ago
File maskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_da.ts
When User Action Detail Object
7 months ago scootergrisen Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
7 months ago scootergrisen Translation completed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
7 months ago scootergrisen New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
Konfiguration af manuelt format for verdensur
8 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
9 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
a year ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
a year ago scootergrisen Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
Langr
a year ago scootergrisen Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
a year ago scootergrisen Translation completed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
a year ago scootergrisen New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Danish
<h1>Brugerdefineret syntaks til format med dato/klokkeslæt</h1>
<p>Et datomønster er en streng af tegn, hvor bestemte strenge af tegn erstattes af data om dato og klokkeslæt fra en kalender med formatering eller brugt til at generere data til en kalender når der parses.</p>
<p>Symboltabellen til datofeltet nedenfor indeholder tegnene som bruges i mønstre til at vise de rette formater for en given lokalitet, såsom yyyy for året. Tegnene kan bruges flere gange. F.eks. hvis y bruges til året, så kan 'yy' måske give '99', hvor 'yyyy' giver '1999'. Til de fleste nummerfeltet, angiver antallet af tegn feltets bredde. F.eks. hvis h er timen, så kan 'h' måske give '5', men 'hh' giver '05'. Ved nogle tegn angiver antallet om en forkortet eller fuld form skal bruges, men kan have andre valg, som givet nedenfor.</p>
<p>To enkelte citationstegn repræsenterer et literal enkelt citationstegn, enten inden i eller udenfor enkelte citationstegn. Tekst inden i enkelte citationstegn fortolkes ikke på nogen måde (undtagen to omgivende enkelte citationstegn). Ellers er alle ASCII-tegn fra a til z og A til Z reserveret som syntakstegn, og kræver citering hvis de skal repræsentere literal tegn. Derudover, kan bestemte ASCII-tegnsætningstegn blive variabler i fremtiden (f.eks. kan ":" fortolkes som klokkeslætsseparatoren og '/' som en datoseparator, og erstattes af respektive lokalitetsfølsomme tegn i visningen).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Kode</th><th>Betydning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>dagen som nummer uden et foranstillet nul (1 til 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>dagen som nummer med et foranstillet nul (01 til 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>det forkortet oversatte navn på dagen (f.eks. 'Man' til 'Søn').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>det lange oversatte navn på dagen (f.eks. 'Mandag' til 'Søndag').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>måneden som nummer uden et foranstillet nul (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>måneden som nummer med et foranstillet nul (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>det forkortet oversatte navn på måneden (f.eks. 'Jan' til 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>det lange oversatte navn på måneden (f.eks. 'Januar' til 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>året som nummer på 2 tegn (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>året som nummer på 4 tegn</td></tr>
<tr><td>h</td><td>timen uden et foranstillet nul (0 til 23 eller 1 til 12 hvis visning med AM/PM)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>timen med et foranstillet nul (00 til 23 eller 01 til 12 hvis visning med AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>timen uden et foranstillet nul (0 til 23, selv ved visning med AM/PM)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>timen med et foranstillet nul (00 til 23, selv ved visning med AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minuttet uden et foranstillet nul (0 til 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minuttet med et foranstillet nul (00 til 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekundet uden et foranstillet nul (0 til 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>sekundet med et foranstillet nul (00 til 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>millisekundet uden foranstillede nuller (0 til 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>millisekundet med foranstillede nuller (000 til 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>eller</i> A</td><td>brug visning med AM/PM. <b>A/AP</b> erstattes enten med "AM" eller "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>eller</i> a</td><td>brug visning med am/pm. <b>a/ap</b> erstattes enten med "am" eller "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>tidszonen (f.eks. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>forskydningen i forhold til UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>tidszonen IANA-id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>tidszonen forkortelse</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>tidszonen kort navn for visning</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>tidszonen langt navn for visning</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>tidszonen tilpasset navn. Du kan ændre det med 'Tidszoner'-fanebladet i konfigurationsvinduet</td></tr></table>
<br /><b>Bemærkninger:</b> <ul><li>Tegn i mønsteret som ikke er i området ['a'..'z'] og ['A'..'Z'] behandles som citeret tekst. Tegn som f.eks. ':', '.', ' ', '#' og '@' vises i den resulterende tidstekst, selv hvis de ikke er omsluttet af enkelte citationstegn. Det enkelte citationstegn bruges til 'undvige' bogstaver. To enkelte citationstegn i træk, hvad enten de er inden i eller udenfor en citeret sætning, repræsenterer et 'ægte' enkelt citationstegn.</li><li>Mindste opdateringsinterval er 1 sekund. Hvis z eller zzz er konfigureret, så vises tiden med brøkdele af millisekunder, men opdateres ikke på basis af millisekunder (for at undgå reduceret ydelse).</li><ul>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 54 729
Translated 100.0% 54 729
Needs editing 0.0% 0
Failing check 3.7% 2

Last activity

Last change Jan. 24, 2019, 5:17 a.m.
Last author scootergrisen

Activity in last 30 days

Activity in last year