Translation status

Strings54
100.0% Translate
Words729
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 4.8% Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% Translate
QTermWidget
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 6.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS
100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 0.0% 5.2% Translate
ScreenGrab
100.0% 100.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master 050d5140, 13 days ago
File maskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_lt.ts
When User Action Detail Object
7 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
7 months ago Moo New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
Pasaulio laikrodžių rankinė formato konfigūracija
7 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
9 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
a year ago Moo Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
a year ago Moo Translation completed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
a year ago Moo New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
<h1>Tinkintos datos/Laiko formato sintaksė</h1>
<p>Datos šablonas yra simbolių eilutė, kurioje tam tikros simbolių eilutės, formatuojant, yra pakeičiamos datos ir laiko duomenimis iš kalendoriaus arba analizuojant, yra naudojamos kalendoriaus duomenų kūrimui.</p>
<p>Žemiau esančioje datų laukelio simbolių lentelėje yra simboliai, kurie naudojami šablonuose, siekiant rodyti atitinkamus nurodytos lokalės formatus, tokie simboliai kaip pvz., yyyy, kurie yra skirti metams. Simboliai gali būti naudojami kelis kartus. Pavyzdžiui, jeigu y yra naudojama metams, "yy" gali atvaizduoti "99", tuo tarpu "yyyy" atvaizduos "1999". Daugelyje skaitmeninių laukelių, simbolių skaičius nustato laukelio plotį. Pavyzdžiui, jeigu h yra valanda, tai "h" gali atvaizduoti "5", tačiau "hh" atvaizduos "05". Kai kuriems simboliams skaičius nustato, ar turėtų būti naudojama pilna ar sutrumpinta forma, tačiau gali būti ir kiti pasirinkimai, kaip tai yra nurodyta žemiau.</p>
<p>Dvi kabutės, nesvarbu ar viengubos kabutės viduje ar išorėje, atvaizduoja viengubą kabutę. Viengubų kabučių viduje esantis tekstas niekaip nėra interpretuojamas (išskyrus dvi viengubas kabutes viena šalia kitos). Kita vertus visos ASCII raidės nuo a iki z ir nuo A iki Z yra rezervuotos kaip sintaksės simboliai, ir yra reikalaujama, kad jos būtų kabutėse, jeigu norima jas atvaizduoti kaip įprastas raides. Be to, tam tikri ASCII punktuacijos simboliai ateityje gali tapti kintamaisiais (pvz., ":" gali būti interpretuojamas kaip laiko skirtuvas, o "/" kaip datos skirtuvas, ir rodinyje gali būti pakeisti atitinkamais lokalės simboliais).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Kodo</th><th>reikšmė</th></tr>
<tr><td>d</td><td>diena kaip skaičius be priekinio nulio (1 iki 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>diena kaip skaičius su priekiniu nuliu (01 iki 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>sutrumpintas lokalizuotas dienos pavadinimas (pvz., nuo "Pir" iki "Sek").</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>ilgas lokalizuotas dienos pavadinimas (pvz., nuo "Pirmadienis" iki "Sekmadienis").</td></tr>
<tr><td>M</td><td>mėnesis kaip skaičius be priekinio nulio (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>mėnesis kaip skaičius su priekiniu nuliu (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>sutrumpintas lokalizuotas mėnesio pavadinimas (pvz., nuo "Sau" iki "Gru").</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>ilgas lokalizuotas mėnesio pavadinimas (pvz., nuo "Sausis" iki "Gruodis").</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>metai kaip dviejų skaitmenų skaičius (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>metai kaip keturių skaitmenų skaičius</td></tr>
<tr><td>h</td><td>valanda be priekinio nulio (nuo 0 iki 23 arba nuo 1 iki 12, jeigu yra rodoma AM/PM formatu)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>valanda su priekiniu nuliu (nuo 00 iki 23 arba nuo 01 iki 12, jeigu yra rodoma AM/PM formatu)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>valanda be priekinio nulio (nuo 0 iki 23, netgi jeigu yra rodoma AM/PM formatu)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>valanda su priekiniu nuliu (nuo 00 iki 23, netgi jeigu yra rodoma AM/PM formatu)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minutė be priekinio nulio (nuo 0 iki 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minutė su priekiniu nuliu (nuo 00 iki 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekundė be priekinio nulio (nuo 0 iki 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>sekundė su priekiniu nuliu (nuo 00 iki 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>milisekundės be priekinių nulių (nuo 0 iki 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>milisekundės su priekiniais nuliais (nuo 000 iki 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>arba</i> A</td><td>naudoti AM/PM rodymą. <b>A/AP</b> bus pakeista į "AM" arba "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>arba</i> a</td><td>naudoti am/pm rodymą. <b>a/ap</b> bus pakeista į "am" arba "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>laiko juosta (pavyzdžiui, "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>poslinkis nuo UTC (Suderintojo pasaulinio laiko)</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>laiko juosta IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>laiko juostos santrumpa</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>trumpasis laiko juostos pavadinimas</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>ilgasis laiko juostos pavadinimas</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>tinkintas laiko juostos pavadinimas. Jūs galite jį pakeisti konfigūracijos lango "Laiko juostų" kortelėje</td></tr></table>
<br /><b>Pastabos:</b> <ul><li>Bet kurie šablone esantys simboliai, kurie nėra rėžyje ["a".."z"] ir ["A".."Z"] bus laikomi cituotu tekstu. Pavyzdžiui, tokie simboliai kaip ":", ".", " ", "#" ir "@" bus rodomi galutiniame laiko tekste netgi tuo atveju, jeigu jie nebus viengubose kabutėse. Viengubos kabutės yra naudojamos raidžių "ištrūkimui". Dvi viengubos kabutės iš eilės, nesvarbu ar cituojamos sekos viduje ar išorėje, atvaizduoja "tikrąsias" viengubas kabutes.</li><li>Mažiausias atnaujinimo intervalas yra 1 sekundė. Jeigu laiko atvaizdavimui yra naudojama z ar zzz, tuomet laikas bus rodomas su milisekundėmis, tačiau jis nebus atnaujinamas kas milisekundę (tam, kad būtų išvengta našumo sumažėjimo).</li><ul>
a year ago Moo Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM yyyyyyyy MMM d, ddd'<br/>'TT'</font>'
a year ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
a year ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Lithuanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 54 729
Translated 100.0% 54 729
Needs editing 0.0% 0
Failing check 3.7% 2

Last activity

Last change Jan. 20, 2019, 6:06 p.m.
Last author Moo

Activity in last 30 days

Activity in last year