Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words732
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt Admin (User) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor) 100.0% 100.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% Translate
LXQt OpenSSH Askpass 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance) 100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt Config (Input) 100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Panel 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Config (Brightness) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf 100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 5.3% Translate
LXQt Config 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXImage-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 4.1% 0.0% 4.1% Translate
LXQt Archiver 100.0% 100.0% 0.0% 6.0% 0.0% 1.3% Translate
LibLXQt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LibFM-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 2.4% Translate
LXQt About 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% Translate
LXQt Admin (Time) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Runner 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QPS 100.0% 100.0% 0.0% 1.8% 0.0% 6.1% Translate
QTerminal 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.8% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% Translate
LXQt Session (Leave) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.7% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat) 100.0% 100.0% 0.0% 36.0% 0.0% 2.7% Translate
LXQt Config (Monitor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ObConf-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PCManFM-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% Translate
LXQt Config (Locale) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ScreenGrab 100.0% 100.0% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8% Translate
LXQt Powermanagement 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
PAVUControl-Qt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
QTermWidget 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu) 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Sudo 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (File-Associations) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator) 100.0% 100.0% 0.0% 15.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors) 100.0% 100.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit mainmenu: Clear search edit on hide, rather than on show. 0977d455
John Lindgren authored a month ago
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_nb_NO.ts
When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Lokal tidssone
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Andre
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
UTC
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Land
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Kommentar
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Navn
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Tidssone
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
Verdensklokkens tidsssoner
3 months ago EinarMostad Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Norwegian Bokmål
<h1>Egendefinert dato og tidssyntaks</h1>
<p>Et datomønster er en rekke bokstaver med spesielle bokstaver som byttes ut med dato og tid fra en kalender når det formateres eller som brukes til å generere data for en kalender når den behandles.</p>
<p>I tabellen under ser man hvilke tegn som brukes i hvilke mønstre for å vise formater som passer for et gitt sted, sånn som yyyy for å vise året med fire tall. Samme tegn kan brukes flere ganger. F.eks. når y viser året, viser yy året med to tall og yyyy året med fire tall. For de fleste tall er antallet tegn det samme som bredden på resultatet man får ut. F.eks. er h timen med ett tall, mens hh er timen vist med to tall. For noen tegn viser antallet tegn om en fullstendig eller forkortet form brukes.</p>
<p>To enkle anførselstegn betyr enkelt anførselstegn, enten på innsiden eller på utsiden av andre enkle anførselsestegn. Tekst på innsiden av enkle anførselstegn blir ikke tolket på noen annen måte (med unntak av når det er to enkle anførselstegn ved siden av hverandre). Ellers er alle bokstaver reservert til å representere dato og tid og krever anførselstegn hvis de skal tolkes som vanlige bokstaver. I tillegg kan visse tegnsettingstegn komme til å bli variabler i framtiden. (For eksempel kan kolon komme til å bli tolket som tidsskilletegn og skråstrek som datoskilletegn og byttet ut med tegn som matcher innstillingen for tidssone og språk.)<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Tegn</th><th>Betydning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>Dag i måneden uten null foran (1 til 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>Dag i måneden med null foran (01 til 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>Forkortet navn på ukedag (f.eks. man).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>Fullstendig navn på ukedag (f.eks. mandag).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>Månedens nummer uten null foran (1 til 12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>Månedens nummer med null foran (01 til 12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>Forkortet navn på måneden (F.eks. jan).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>fullstendig navn på måneden (F.eks. januar).</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>År uttrykt som to tall (00 til 99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>År uttrykt som fire tall</td></tr>
<tr><td>h</td><td>Timen uten null foran (0 til 23 eller 1 til 12 hvis AM/PM er på)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>Timen med null foran (00 til 23 eller 01 til 12 hvis AM/PM er på)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>Timen uten null foran i 24-timers format (0 til 23)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>Timen med null foran i 24-timers format (00 til 23)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>Minuttet uten null foran (0 til 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>Minuttet med null foran (00 til 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>Sekundet uten null foran (0 til 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>Sekundet med null foran (00 til 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>Millisekundet uten null foran (0 til 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>Millisekundet med null foran (000 til 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>Bruk AM/PM med store bokstaver.<b>A/AP</b> byttes ut med "AM" eller "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>Bruk am/pm med små bokstaver. <b>a/ap</b>byttes ut med "am" eller "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>Tidssonen (f.eks. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>Forskjellen fra UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>Tidssonens IANA-id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>Tidssonens forkortelse</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>Forkortet navn på tidssonen</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>Langt navn på tidssonen</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>Tidssonens egendefinerte navn. Du kan forandre det i 'Tidssoner'-fanen i konfigurasjonsvinduet.</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Ingen andre tegn vil tolkes om. For eksempel vil tegn som komma, punktum, kolon, firkant og alfakrøll dukke opp i klokkens tekst som seg selv, akkurat som om de hadde blitt skrevet med enkle anførselstegn rundt. Enkle anførselstegn brukes til å "escape" et tegn. To enkle anførselstegn etter hverandre, enten på innsiden eller utsiden av anførselstegn, representeter et ekte anførselstegn i klokkens tekst.</li><li>Minste oppdateringsintervall er ett sekund. Hvis z eller zzz blir brukt millisekunder vist, men klokken blir likevel ikke oppdatert hvert millisekund for å hindre at klokken stjeler all datakraften fra maskinen.</li><ul>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 732 5297
Translated 100.0% 55 732 5297
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 7.3% 4 12 162

Last activity

Last change Sept. 28, 2019, 7:47 p.m.
Last author Einar Mostad

Activity in last 30 days

Activity in last year