Translation status

Strings55
100.0% Translate
Words1337
100.0%
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
LXQt About
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ComptonConf
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LibFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LibLXQt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXImage-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Admin (Time)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Admin (User)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Cursor)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Appearance)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Brightness)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (File-Associations)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Locale)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Monitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Globalkeys (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Notification Daemon
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Notification Daemon (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt OpenSSH Askpass
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Policykit (Agent)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Runner
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Sudo
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
ObConf-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
PAVUControl-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
PCManFM-Qt
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
QTerminal
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Powermanagement
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Powermanagement (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Session
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Session (Config)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Session (Leave)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Mount)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Dom)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Volume)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
LXQt Config (Input)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
- Approved
- Good
- Failing checks
- Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can be made only through suggesting.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master c969cd70
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_nl.ts
When User Action Detail Object
3 months ago Pjotr123 Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
3 months ago Pjotr123 Translation completed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
3 months ago Pjotr123 New translation LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
<h1>Syntax van aangepaste datum/tijd-opmaak</h1>
<p>Een datumpatroon is een tekenreeks, waarvan specifieke tekens worden vervangen door datum- en tijdgegevens van een kalender bij het opmaken of waarvan die worden gebruikt om gegevens aan te maken voor een kalender bij het inlezen.</p>
<p>De datumveld-symbooltabel hieronder bevat de tekens die worden gebruikt in patronen om de juiste opmaak te tonen voor een opgegeven regionale instelling, zoals 'jjjj' voor het jaar. Tekens kunnen meerdere malen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: als 'j' wordt gebruikt voor het jaar, dan zou 'jj' '18' kunnen voortbrengen, terwijl 'jjjj' '2018' voortbrengt. Voor de meeste numerieke velden bepaalt het aantal tekens de veldbreedte. Bijvoorbeeld: als 'u' het uur is, dan zou het '5' kunnen voortbrengen, maar 'uu' brengt '05' voort. Voor sommige tekens bepaalt het aantal of er een afgekorte dan wel een volledige vorm wordt gebruikt, maar er kunnen ook andere keuzes zijn, zoals onderstaand aangegeven.</p>
<p>Twee enkele aanhalingstekens representeren een letterlijk enkel aanhalingsteken, hetzij binnen enkele aanhalingstekens hetzij daarbuiten. Tekst binnen enkele aanhalingstekens wordt op geen enkele wijze geïnterpreteerd (behalve twee opeenvolgende enkele aanhalingstekens). Voor de rest worden alle ASCII-letters van a tot en met z en van A tot en met Z gereserveerd als syntax-tekens, waardoor zij tussen aanhalingstekens moeten worden gezet indien zij letterlijke tekens moeten voorstellen. Bovendien zouden bepaalde ASCII-interpunctietekens in de toekomst variabel kunnen worden (bijvoorbeeld ':' geïnterpreteerd als tijdscheidingsteken en '/' als datumscheidingsteken, en worden vervangen door hun respectievelijke regio-afhankelijke tekens op het scherm).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Betekenis</th></tr>
<tr><td>d</td><td>de dag als getal zonder een inleidende nul (1 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>de dag als getal met een inleidende nul (01 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>de afgekorte regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'ma' tot en met 'zo').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>de lange regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'maandag' tot en met 'zondag')</td></tr>
<tr><td>M</td><td>de maand als getal zonder een inleidende nul (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>de maand als getal met een inleidende nul (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>de afgekorte regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'jan' tot en met 'dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>de lange regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'januari' tot en met 'december').</td></tr>
<tr><td>jj</td><td>het jaar als tweecijferig getal (00-99)</td></tr>
<tr><td>jjjj</td><td>het jaar als viercijferig getal</td></tr>
<tr><td>u</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23 of 1 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>uu</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23 of 01 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>U</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>UU</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>de minuut zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>de minuut met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>de seconde zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>de seconde met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>de milliseconde zonder inleidende nullen (0 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>de milliseconde met inleidende nullen (000 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>of</i> A</td><td>gebruik VM/NM-aanduiding. <b>A/AP</b> zal worden vervangen door "VM" of "NM".<</td></tr>
<tr><td>ap <i>of</i> a</td><td>gebruik vm/nm-aanduiding. <b>a/ap</b> zal worden vervangen door "vm" of "nm".<</td></tr>
<tr><td>t</td><td>de tijdzone (bijvoorbeeld 'CEST')</td></tr>
<tr><td>T</td><td>het verschil met UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>het IANA-id van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>de afkorting van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>de korte naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>de lange naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>de aangepaste naam van de tijdzone. U kunt die wijzigen in het tabblad 'Tijdzones' van het instellingenvenster</td></tr>
</table>
<br /><b>Let op:</b> <ul><li>alle tekens in het patroon die niet vallen in het bereik van ['a'..'z'] en ['A'..'Z'] zullen worden behandeld als tekst tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: tekens als ':', '.', ' ', '#' en '@' zullen verschijnen in de resulterende tijdtekst, zelfs als ze niet tussen enkele aanhalingstekens zijn geplaatst. Het enkele aanhalingsteken wordt gebruikt om letters 'af te zonderen'. Twee enkele aanhalingstekens achter elkaar, hetzij binnen een geciteerde zin hetzij daarbuiten, stellen een 'echt' enkel aanhalingsteken voor.</li><li>De minimale tussenpoze voor bijwerken is 1 seconde. Indien z of zzz is ingesteld, wordt de tijd getoond met de milliseconden erbij, maar de tijd wordt niet per milliseconde bijgewerkt (om zo een enorme systeembelasting te vermijden!).</li><ul>
3 months ago None Resource update LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
4 months ago None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
4 months ago Pjotr123 Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
<h1>Syntax van aangepaste datum/tijd-opmaak</h1>
<p>Een datumpatroon is een tekenreeks, waarvan specifieke tekens worden vervangen door datum- en tijdgegevens van een kalender bij het opmaken of waarvan die worden gebruikt om gegevens aan te maken voor een kalender bij het inlezen.</p>
<p>De datumveld-symbooltabel hieronder bevat de tekens die worden gebruikt in patronen om de juiste opmaak te tonen voor een opgegeven regionale instelling, zoals 'jjjj' voor het jaar. Tekens kunnen meerdere malen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: als 'j' wordt gebruikt voor het jaar, dan zou 'jj' '18' kunnen voortbrengen, terwijl 'jjjj' '2018' voortbrengt. Voor de meeste numerieke velden bepaalt het aantal tekens de veldbreedte. Bijvoorbeeld: als 'u' het uur is, dan zou het '5' kunnen voortbrengen, maar 'uu' brengt '05' voort. Voor sommige tekens bepaalt het aantal of er een afgekorte dan wel een volledige vorm wordt gebruikt, maar er kunnen ook andere keuzes zijn, zoals onderstaand aangegeven.</p>
<p>Twee enkele aanhalingstekens representeren een letterlijk enkel aanhalingsteken, hetzij binnen enkele aanhalingstekens hetzij daarbuiten. Tekst binnen enkele aanhalingstekens wordt op geen enkele wijze geïnterpreteerd (behalve twee opeenvolgende enkele aanhalingstekens). Voor de rest worden alle ASCII-letters van a tot en met z en van A tot en met Z gereserveerd als syntax-tekens, waardoor zij tussen aanhalingstekens moeten worden gezet indien zij letterlijke tekens moeten voorstellen. Bovendien zouden bepaalde ASCII-interpunctietekens in de toekomst variabel kunnen worden (bijvoorbeeld ':' geïnterpreteerd als tijdscheidingsteken en '/' als datumscheidingsteken, en worden vervangen door hun respectievelijke regio-afhankelijke tekens op het scherm).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Betekenis</th></tr>
<tr><td>d</td><td>de dag als getal zonder een inleidende nul (1 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>de dag als getal met een inleidende nul (01 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>de afgekorte regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'ma' tot en met 'zo').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>de lange regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'maandag' tot en met 'zondag')</td></tr>
<tr><td>M</td><td>de maand als getal zonder een inleidende nul (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>de maand als getal met een inleidende nul (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>de afgekorte regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'jan' tot en met 'dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>de lange regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'januari' tot en met 'december').</td></tr>
<tr><td>jj</td><td>het jaar als tweecijferig getal (00-99)</td></tr>
<tr><td>jjjj</td><td>het jaar als viercijferig getal</td></tr>
<tr><td>u</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23 of 1 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>uu</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23 of 01 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>U</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>UU</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>de minuut zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>de minuut met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>de seconde zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>de seconde met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>de milliseconde zonder inleidende nullen (0 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>de milliseconde met inleidende nullen (000 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>of</i> A</td><td>gebruik VM/NM-aanduiding. <b>A/AP</b> zal worden vervangen door "VM" of "NM".<</td></tr>
<tr><td>ap <i>of</i> a</td><td>gebruik vm/nm-aanduiding. <b>a/ap</b> zal worden vervangen door "vm" of "nm".<</td></tr>
<tr><td>t</td><td>de tijdzone (bijvoorbeeld 'CEST')</td></tr>
<tr><td>T</td><td>het verschil met UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>het IANA-id van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>de afkorting van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>de korte naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>de lange naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>de aangepaste naam van de tijdzone. U kunt die wijzigen in het tabblad 'Tijdzones' van het instellingenvenster</td></tr>
</table>
<br /><b>Let op:</b> <ul><li>alle tekens in het patroon die niet vallen in het bereik van ['a'..'z'] en ['A'..'Z'] zullen worden behandeld als tekst tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: tekens als ':', '.', ' ', '#' en '@' zullen verschijnen in de resulterende tijdtekst, zelfs als ze niet tussen enkele aanhalingstekens zijn geplaatst. Het enkele aanhalingsteken wordt gebruikt om letters 'af te zonderen'. Twee enkele aanhalingstekens achter elkaar, hetzij binnen een geciteerde zin hetzij daarbuiten, stellen een 'echt' enkel aanhalingsteken voor.</li><li>De minimale tussenpoze voor bijwerken is 1 seconde. Indien z of zzz is ingesteld, wordt de tijd getoond met de milliseconden erbij, maar de tijd wordt niet per milliseconde bijgewerkt (om zo een enorme systeembelasting te vermijden!).</li><ul>
4 months ago Pjotr123 Translation changed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
<h1>Syntax van aangepaste datum/tijd-opmaak</h1>
<p>Een datumpatroon is een tekenreeks, waarvan specifieke tekens worden vervangen door datum- en tijdgegevens van een kalender bij het opmaken of waarvan die worden gebruikt om gegevens aan te maken voor een kalender bij het inlezen.</p>
<p>De datumveld-symbooltabel hieronder bevat de tekens die worden gebruikt in patronen om de juiste opmaak te tonen voor een opgegeven regionale instelling, zoals yyyy'jjjj' voor het jaar. Tekens kunnen meerdere malen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: als y'j' wordt gebruikt voor het jaar, dan zou yy'jj' '18' kunnen voortbrengen, terwijl 'yyyyjjjj' '2018' voortbrengt. Voor de meeste numerieke velden bepaalt het aantal tekens de veldbreedte. Bijvoorbeeld: als 'u' het uur is, dan zou het ' het uur is5' kunnen voortbrengen, dan zou hetmaar '5' kunnen voortbrengen, maak 'hhuu' brengt '05' voort. Voor sommige tekens bepaalt het aantal of er een afgekorte dan wel een volledige vorm wordt gebruikt, maar er kunnen ook andere keuzes zijn, zoals onderstaand aangegeven.</p>
<p>Twee enkele aanhalingstekens representeren een letterlijk enkel aanhalingstekens, hetzij binnen enkele aanhalingstekens hetzij daarbuiten. Tekst binnen enkele aanhalingstekens wordt op geen enkele wijze geïnterpreteerd (behalve twee opeenvolgende enkele aanhalingstekens). Voor de rest worden alle ASCII-letters van a tot en met z en van A tot en met Z gereserveerd als syntax-tekens, waardoor zij tussen aanhalingstekens moeten worden gezet indien zij letterlijke tekens moeten voorstellen. Bovendien zouden bepaalde ASCII-interpunctietekens in de toekomst variabel kunnen worden (bijvoorbeeld &quot#39;:&quot#39; geïnterpreteerd als tijdscheidingsteken en '/' als datumscheidingsteken, en worden vervangen door hun respectievelijke regio-gevoeligafhankelijke tekens op het scherm).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Betekenis</th></tr>
<tr><td>d</td><td>de dag als getal zonder een inleidende nul (1 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>de dag als getal met een inleidende nul (01 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>de afgekorte regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'ma' tot en met 'zo').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>de lange regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'maandag' tot en met 'zondag')</td></tr>
<tr><td>M</td><td>de maand als getal zonder een inleidende nul (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>de maand als getal met een inleidende nul (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>de afgekorte regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'jan' tot en met 'dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>de lange regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'januari' tot en met 'december').</td></tr>
<tr><td>yyjj</td><td>het jaar als tweecijferig getal (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyyjjjj</td><td>het jaar als viercijferig getal</td></tr>
<tr><td>hu</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23 of 1 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>hhuu</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23 of 01 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>HU</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>HHUU</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>de minuut zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>de minuut met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>de seconde zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>de seconde met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>de milliseconde zonder inleidende nullen (0 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>de milliseconde met inleidende nullen (000 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>of</i> A</td><td>gebruik VM/NM-aanduiding. <b>A/AP</b> zal worden vervangen door "VM" of "NM".<</td></tr>
<tr><td>ap <i>of</i> a</td><td>gebruik vm/nm-aanduiding. <b>a/ap</b> zal worden vervangen door "vm" of "nm".<</td></tr>
<tr><td>t</td><td>de tijdzone (bijvoorbeeld 'CEST')</td></tr>
<tr><td>T</td><td>het verschil met UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>het IANA-id van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>de afkorting van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>de korte naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>de lange naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>de aangepaste naam van de tijdzone. U kunt die wijzigen in het tabblad 'Tijdzones' van het instellingenvenster</td></tr>
</table>
<br /><b>Let op:</b> <ul><li>alle tekens in het patroon die niet vallen in het bereik van ['a'..'z'] en ['A'..'Z'] zullen worden behandeld als tekst tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: tekens als ':', '.', ' ', '#' en '@' zullen verschijnen in de resulterende tijdtekst, zelfs als ze niet tussen enkele aanhalingstekens zijn geplaatst. Het enkele aanhalingsteken wordt gebruikt om letters 'af te zonderen'. Twee enkele aanhalingstekens achter elkaar, hetzij binnen een geciteerde zin hetzij daarbuiten, stellen een 'echt' enkel aanhalingsteken voor.</li><li>De minimale tussenpoze voor bijwerken is 1 seconde. Indien z of zzz is ingesteld, wordt de tijd getoond met de milliseconden erbij, maar de tijd wordt niet per milliseconde bijgewerkt (om zo een enorme systeembelasting te vermijden!).</li><ul>
4 months ago Pjotr123 Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
4 months ago Pjotr123 Translation completed LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
4 months ago Pjotr123 Suggestion accepted LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Dutch
<h1>Syntax van aangepaste datum/tijd-opmaak</h1>
<p>Een datumpatroon is een tekenreeks, waarvan specifieke tekens worden vervangen door datum- en tijdgegevens van een kalender bij het opmaken of worden gebruikt om gegevens aante maken voor een kalender bij het lezen.</p>
<p>De datumveld-symbooltabel hieronder bevat de tekens gebruikt in patronen om de juiste opmaak te tonen voor een opgegeven regionale instelling, zoals yyyy voor het jaar. Tekens kunnen meerdere malen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: als y wordt gebruikt voor het jaar, dan zou yy '18' kunnen voortbrengen, terwijl 'yyyy' '2018' voortbrengt. Voor de meeste numerieke velden bepaalt het aantal tekens de veldbreedte. Bijvoorbeeld: als 'h' het uur is, dan zou het '5' kunnen voortbrengen, maak 'hh' brengt '05' voort. Voor sommige tekens bepaalt het aantal of er een afgekorte dan wel een volledige vorm wordt gebruikt, maar er kunnen ook andere keuzes zijn, zoals onderstaand aangegeven.</p>
<p>Twee enkele aanhalingstekens representeren een letterlijk enkel aanhalingstekens, hetzij binnen enkele aanhalingstekens hetzij daarbuiten. Tekst binnen enkele aanhalingstekens wordt op geen enkele wijze geïnterpreteerd (behalve twee opeenvolgende enkele aanhalingstekens). Voor de rest worden alle ASCII-letters van a tot z en van A tot Z gereserveerd als syntax-tekens, waardoor zij tussen aanhalingstekens moeten worden gezet indien zij letterlijke tekens moeten voorstellen. Bovendien zouden bepaalde ASCII-interpunctietekens in de toekomst variabel kunnen worden (bijvoorbeeld ":" geïnterpreteerd als tijdscheidingsteken en '/' als datumscheidingsteken, en worden vervangen door hun respectievelijke regio-gevoelige tekens op het scherm).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Betekenis</th></tr>
<tr><td>d</td><td>de dag als getal zonder een inleidende nul (1 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>de dag als getal met een inleidende nul (01 tot en met 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>de afgekorte regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'ma' tot en met 'zo').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>de lange regionale dagnaam (bijvoorbeeld 'maandag' tot en met 'zondag')</td></tr>
<tr><td>M</td><td>de maand als getal zonder een inleidende nul (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>de maand als getal met een inleidende nul (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>de afgekorte regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'jan' tot en met 'dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>de lange regionale maandnaam (bijvoorbeeld: 'januari' tot en met 'december').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>het jaar als tweecijferig getal (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>het jaar als viercijferig getal</td></tr>
<tr><td>h</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23 of 1 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23 of 01 tot en met 12 indien vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>het uur zonder een inleidende nul (0 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>het uur met een inleidende nul (00 tot en met 23, zelfs met vm/nm-aanduiding)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>de minuut zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>de minuut met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>de seconde zonder een inleidende nul (0 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>de seconde met een inleidende nul (00 tot en met 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>de milliseconde zonder inleidende nullen (0 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>de milliseconde met inleidende nullen (000 tot en met 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>of</i> A</td><td>gebruik VM/NM-aanduiding. <b>A/AP</b> zal worden vervangen door "VM" of "NM".<</td></tr>
<tr><td>ap <i>of</i> a</td><td>gebruik vm/nm-aanduiding. <b>a/ap</b> zal worden vervangen door "vm" of "nm".<</td></tr>
<tr><td>t</td><td>de tijdzone (bijvoorbeeld 'CEST')</td></tr>
<tr><td>T</td><td>het verschil met UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>het IANA-id van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>de afkorting van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>de korte naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>de lange naamweergave van de tijdzone</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>de aangepaste naam van de tijdzone. U kunt die wijzigen in het tabblad 'Tijdzones' van het instellingenvenster</td></tr>
</table>
<br /><b>Let op:</b> <ul><li>alle tekens in het patroon die niet vallen in het bereik van ['a'..'z'] en ['A'..'Z'] zullen worden behandeld als tekst tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: tekens als ':', '.', ' ', '#' en '@' zullen verschijnen in de resulterende tijdtekst, zelfs als ze niet tussen enkele aanhalingstekens zijn geplaatst. Het enkele aanhalingsteken wordt gebruikt om letters 'af te zonderen'. Twee enkele aanhalingstekens achter elkaar, hetzij binnen een geciteerde zin hetzij daarbuiten, stellen een 'echt' enkel aanhalingsteken voor.</li><li>De minimale tussenpoze voor bijwerken is 1 seconde. Indien z of zzz is ingesteld, wordt de tijd getoond met de milliseconden erbij, maar niet per milliseconde bijgewerkt (om een enorme systeembelasting te vermijden).</li><ul>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 55 1337
Translated 100.0% 55 1337
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 3, 2018, 10:11 a.m.
Last author Pjotr123

Activity in last 30 days

Activity in last year