Translation status

Strings365
99.7% Translate
Words1182
99.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
LXQt About 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LibLXQt 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Session (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mount) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel 100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Runner 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Monitor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Appearance) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Input) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% Translate
LXQt Notification Daemon 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Globalkeys (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% Translate
ObConf-Qt 99.3% 99.3% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
LXQt Config 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ComptonConf 100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
QPS 99.7% 99.9% 0.3% 1.8% 0.0% 5.8% Translate
LXQt Config (Brightness) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
QTerminal 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% Translate
LXQt Config (File-Associations) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Locale) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Notification Daemon (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% Translate
LXQt OpenSSH Askpass 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Dom) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Volume) 100.0% 100.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) 100.0% 100.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors) 100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Worldclock) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement (Config) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Policykit (Agent) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Powermanagement 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Panel (Plugin Tray) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
LXQt Config (Cursor) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL2.1+
Repository https://github.com/lxqt/pcmanfm-qt
Repository branch master
Last remote commit Use "edit name" in bulk renaming 3a0ba24
tsujan authored 9 days ago
Filemaskpcmanfm/translations/pcmanfm-qt_*.ts
Translation file pcmanfm/translations/pcmanfm-qt_sk_SK.ts
When User Action Detail Object
8 days ago None Committed changes LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
8 days ago Paolo Marked for edit LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
Typ:
2 weeks ago None Committed changes LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
3 weeks ago Paolo Marked for edit LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
Druh:
3 weeks ago Paolo New translation LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
Príklady:<br>Pre terminál: <i>xterm -e %s</i><br>Pre prepnutie užívateľa: <i>lxsudo %s</i> alebo <i>lxsudo dbus-run-session -- %s</i><br><i>%s</i> je príkazový riadok, ktorý chcete vykonať v terminále alebo za pomoci su.<br> Dôležité: použite lxsudo, sudo samotné pokazí oprávnenie na súbore s nastaveniami.
3 weeks ago Paolo New translation LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
V prípade, že toto nebude vybraté, použije sa nastavenie desktopového prostredia.
3 weeks ago Paolo New translation LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
Prajete si otvoriť tieto %1 súbory?
3 weeks ago Paolo New translation LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
Mnoho súborov
3 weeks ago Paolo New translation LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
Vyčistiť text (Ctrl+K nebo Esc)
3 weeks ago Paolo New translation LXQt/PCManFM-Qt - Slovak (sk_SK)
Vytvoriť spúšťač
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 365 1182 7321
Translated 99.7% 364 1181 7316
Needs editing 0.3% 1 1 5
Failing check 0.8% 3 6 120

Last activity

Last change Jan. 14, 2020, 9:28 a.m.
Last author Paolo Vigoroso

Activity in last 30 days

Activity in last year