Translation status

Strings314
100.0% Translate
Words847
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Kvantum (Manager) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% Translate
Kvantum (Preview) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
FeatherPad 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/tsujan
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0+
Repository https://github.com/tsujan/FeatherNotes
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #88 from HelixBot/weblate-tsujan-feathernotes 72a351c
tsujan authored 2 days ago
Filemaskfeathernotes/data/translations/feathernotes_*.ts
Translation file feathernotes/data/translations/feathernotes_cs.ts
When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes tsujan/FeatherNotes - Czech
5 days ago p-bo Translation approved tsujan/FeatherNotes - Czech
Za správných podmínek, jsou tři tečky jsou
nahrazeny výpustkou, dva spojovníky
pomlčkou, atd – zatímco uživatel píše.
5 days ago p-bo Translation approved tsujan/FeatherNotes - Czech
Automatické uzavírání závorek
5 days ago p-bo New translation tsujan/FeatherNotes - Czech
Nah&razovat některé znaky v průběhu psaní
5 days ago p-bo New translation tsujan/FeatherNotes - Czech
Za správných podmínek, jsou tři tečky jsou
nahrazeny výpustkou, dva spojovníky
pomlčkou, atd – zatímco uživatel píše.
3 weeks ago yan12125 New string to translate tsujan/FeatherNotes - Czech
3 weeks ago yan12125 Resource update tsujan/FeatherNotes - Czech
3 weeks ago None New source string tsujan/FeatherNotes - Czech
a month ago None New string to translate tsujan/FeatherNotes - Czech
a month ago None Resource update tsujan/FeatherNotes - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 314 847 5765
Translated 100.0% 314 847 5765
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 8, 2019, 2:47 p.m.
Last author p-bo

Activity in last 30 days

Activity in last year